startpagina handleiding uw feedback persoonskaarten
op persoonsnaam
persoonskaarten
op geboorteplaats
persoonskaarten
op geboortedatum
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar
 JanMolenweg.nl   Abma   Súdwest‑Fryslân 
Freerck (Murkszn) Abbema  
De Hommerts 1686-1724 De Hommerts
grootouders aan vaderskant
•  Anne (Wybeszn) Abbema
•  Richt (Murcksdr) Syrcxma
grootouders aan moederskant
•  Freerck Goitjes
•  Meinu Thijssen
persoonskaart

Freerck (Murkszn) Abbema, geboren De Hommerts 19 september 1686,1 overleden De Hommerts 21 mei 1724,2 zoon van Murck (Anneszn) Abbema en Maicke (Freerksdr) Breutrick,
•  trouwt De Hommerts 6 december 17113 met Rintske (Ruurdsdr) Buma, geboren De Hommerts 27 oktober 1694,4 gedoopt De Hommerts, [...] 11 november 1694,5 overleden * circa 1758,6 dochter van Ruurd (Janszn) Buma en NN NN; zij hertrouwt Jutrijp 17257 met Anne (Jochemszn) Elgersma.
•  uit dit huwelijk:
Murk (Freerkszn) Abma, geboren De Hommerts voor 3 december 1713,6 gedoopt De Hommerts, [...] 3 december 1713,8 overleden Wijckel circa 1779,9 trouwt De Hommerts 21 oktober 176110 met Sjouk Epkes, geboren Jutrijp 15 januari 1734,11 overleden Wijckel voor 1775,6 dochter van Epke Jelles en Bauk Feites.bronverwijzingen   stramien    geocodes 
1.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1686-09-[19] - [Freerck Abbema]
2.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1724-05-[21] - [Freerck Abbema]
3.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1711-12-06 - [Freerck Abbema & Rintske Buma]
4.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1694-10-[27] - [Rintske Buma]
5.  De Hommerts, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1694-11-11 - [Rintske Buma]
6.  uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd
7.  Jutrijp * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1725 ? [Anne Elgersma & Rintske Buma]
8.  De Hommerts, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1713-12-03 - Murk Freerks Abma
9.  Wijckel * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) O 1779 ? [Murk Freerks Abma]
10.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1761-10-21 - [Murk Freerks Abma & Sjouk Epkensdr]
11.  Jutrijp * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1734-01-[15] - [Sjouk Epkesdr]