noten
  startpagina   actuele zoeklijsten   kwartierstaten   persoonskaarten
     OP NAAM
  persoonskaarten
     OP GEBOORTEPLAATS
  persoonskaarten
     OP GEBOORTEDATUM
  parentelen   fotoalbums   handleiding   geef feedback
JanMolenweg.nl Súdwest‑Fryslân Abma
Freerck (Murkszn) Abbema
De Hommerts 1686 ‑ 1724 De Hommerts
Anne (Wybeszn) Abbema
grootvader aan vaderskant 1620 ‑ 1684
Freerck Goitjes
grootvader aan moederskant 1640 ‑ ?
Richt (Murcksdr) Syrcxma
grootmoeder aan vaderskant 1625 ‑ ?
Meinu Thijssen
grootmoeder aan moederskant 1640 ‑ ?
Murck (Anneszn) Abbema
vader 1650 ‑ 1695
Maicke (Freerksdr) Breutrick
moeder 1664 ‑ 1715
  persoonskaart
Freerck (Murkszn) Abbema, geboren De Hommerts 19 september 1686,1 overleden De Hommerts 21 mei 1724,2 zoon van Murck (Anneszn) Abbema en Maicke (Freerksdr) Breutrick,
•  trouwt De Hommerts 6 december 17113 met Rintske (Ruurdsdr) Buma, geboren De Hommerts 27 oktober 1694,4 gedoopt De Hommerts, [...] 11 november 1694,5 overleden * circa 1758,6 dochter van Ruurd (Janszn) Buma en NN NN; zij hertrouwt Jutrijp 17257 met Anne (Jochemszn) Elgersma.
•  uit dit huwelijk:
Murk (Freerkszn) Abma, geboren De Hommerts voor 3 december 1713,6 gedoopt De Hommerts, [...] 3 december 1713,8 overleden Wijckel circa 1779,9 trouwt De Hommerts 21 oktober 176110 met Sjouk Epkes, geboren Jutrijp 15 januari 1734,11 overleden Wijckel voor 1775,6 dochter van Epke Jelles en Bauk Feites.

  noten
Klik op stramien voor informatie over de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes voor landen en deelgebieden.
1.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1686-09-[19] - [Freerck Abbema]
2.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1724-05-[21] - [Freerck Abbema]
3.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1711-12-06 - [Freerck Abbema & Rintske Buma]
4.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1694-10-[27] - [Rintske Buma]
5.  De Hommerts, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1694-11-11 - [Rintske Buma]
6.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
7.  Jutrijp * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1725 ? [Anne Elgersma & Rintske Buma]
8.  De Hommerts, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1713-12-03 - Murk Freerks Abma
9.  Wijckel * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) O 1779 ? [Murk Freerks Abma]
10.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1761-10-21 - [Murk Freerks Abma & Sjouk Epkensdr]
11.  Jutrijp * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1734-01-[15] - [Sjouk Epkesdr]
versie 21.12.2020