startpagina   actuele zoeklijsten   kwartierstaten   persoonskaarten
     OP NAAM
  persoonskaarten
     OP GEBOORTEPLAATS
  persoonskaarten
     OP GEBOORTEDATUM
  parentelen   fotoalbums   handleiding   geef feedback
JanMolenweg.nl Súdwest‑Fryslân Abma
 persoonskaart 
Freerck (Murkszn) Abbema
De Hommerts 1686 ‑ 1724 De Hommerts
vader
Murck (Anneszn) Abbema
1650 ‑ 1695
grootvader aan vaderskant
Anne (Wybeszn) Abbema
1620 ‑ 1684
grootmoeder aan vaderskant
Richt (Murcksdr) Syrcxma
1625 ‑ ?
moeder
Maicke (Freerksdr) Breutrick
1664 ‑ 1715
grootvader aan moederskant
Freerck Goitjes
1640 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Meinu Thijssen
1640 ‑ ?
Freerck (Murkszn) Abbema, geboren De Hommerts 19 september 1686,1 overleden De Hommerts 21 mei 1724,2 zoon van Murck (Anneszn) Abbema en Maicke (Freerksdr) Breutrick,
•  trouwt De Hommerts 6 december 17113 met Rintske (Ruurdsdr) Buma, geboren De Hommerts 27 oktober 1694,4 gedoopt De Hommerts, [...] 11 november 1694,5 overleden * circa 1758,6 dochter van Ruurd (Janszn) Buma en NN NN; zij hertrouwt Jutrijp 17257 met Anne (Jochemszn) Elgersma.
•  uit dit huwelijk:
Murk (Freerkszn) Abma, geboren De Hommerts voor 3 december 1713,6 gedoopt De Hommerts, [...] 3 december 1713,8 overleden Wijckel circa 1779,9 trouwt De Hommerts 21 oktober 176110 met Sjouk Epkes, geboren Jutrijp 15 januari 1734,11 overleden Wijckel voor 1775,6 dochter van Epke Jelles en Bauk Feites.
Klik op stramien voor informatie over de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes voor landen en deelgebieden.
1.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1686-09-[19] - [Freerck Abbema]
2.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1724-05-[21] - [Freerck Abbema]
3.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1711-12-06 - [Freerck Abbema & Rintske Buma]
4.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1694-10-[27] - [Rintske Buma]
5.  De Hommerts, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1694-11-11 - [Rintske Buma]
6.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
7.  Jutrijp * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1725 ? [Anne Elgersma & Rintske Buma]
8.  De Hommerts, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1713-12-03 - Murk Freerks Abma
9.  Wijckel * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) O 1779 ? [Murk Freerks Abma]
10.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1761-10-21 - [Murk Freerks Abma & Sjouk Epkensdr]
11.  Jutrijp * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1734-01-[15] - [Sjouk Epkesdr]