JanMolenweg.nl Abma Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Murck (Anneszn) Abbema
De Hommerts 1650 ‑ 1695 *
grootouders aan vaderskant
Wybe (Wabeszn) Abbema 1592 ‑ 1656
Goyts Sytses 1595 ‑ ?
grootouders aan moederskant
Murck (Evertszn) Syrcxma 1590 ‑ ?
Jantien Emes 1590 ‑ ?
vader
Anne (Wybeszn) Abbema 1620 ‑ 1684
moeder
Richt (Murcksdr) Syrcxma 1625 ‑ ?
Murck (Anneszn) Abbema, geboren De Hommerts circa 1650, 1  overleden * 18 oktober 1695, 2  zoon van Anne (Wybeszn) Abbema en Richt (Murcksdr) Syrcxma,
 
trouwt De Hommerts 1683 3  met Maicke (Freerksdr) Breutrick, geboren De Hommerts circa 1664, 4  overleden Jutrijp 18 januari 1715, 5  dochter van Freerck Goitjes en Meinu Thijssen.
 
uit het huwelijk met Maicke (Freerksdr) Breutrick:
 
Freerck (Murkszn) Abbema, geboren De Hommerts 19 september 1686, 6  overleden De Hommerts 21 mei 1724, 7  trouwt De Hommerts 6 december 1711 8  met Rintske (Ruurdsdr) Buma, geboren De Hommerts 27 oktober 1694, 9  gedoopt De Hommerts, [...] 11 november 1694, 10  overleden * circa 1758, 2  dochter van Ruurd (Janszn) Buma en NN NN; zij hertrouwt Jutrijp 1725 11  met Anne (Jochemszn) Elgersma.
 
1.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1650 ? [Murck Abbema]
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân T ca 1683 ? [Murck Abbema & Maicke Breutrick]
4.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1664 ? [Maicke Breutrick]
5.  Jutrijp * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1715-01-[18] - [Maicke Breutrick]
6.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1686-09-[19] - [Freerck Abbema]
7.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1724-05-[21] - [Freerck Abbema]
8.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1711-12-06 - [Freerck Abbema & Rintske Buma]
9.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1694-10-[27] - [Rintske Buma]
10.  De Hommerts, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1694-11-11 - [Rintske Buma]
11.  Jutrijp * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1725 ? [Anne Elgersma & Rintske Buma]