deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 25.12.2021
Murck (Anneszn) Abbema
De Hommerts 1650 ‑ 1695 *
vader
Anne (Wybeszn) Abbema
1620 ‑ 1684
grootvader aan vaderskant
Wybe (Wabeszn) Abbema
1592 ‑ 1656
grootmoeder aan vaderskant
Goyts Sytses
1595 ‑ ?
moeder
Richt (Murcksdr) Syrcxma
1625 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Murck (Evertszn) Syrcxma
1590 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Jantien Emes
1590 ‑ ?
Murck (Anneszn) Abbema, geboren De Hommerts circa 1650,1 overleden * 18 oktober 1695,2 zoon van Anne (Wybeszn) Abbema en Richt (Murcksdr) Syrcxma,
 
trouwt De Hommerts 16833 met Maicke (Freerksdr) Breutrick, geboren De Hommerts circa 1664,4 overleden Jutrijp 18 januari 1715,5 dochter van Freerck Goitjes en Meinu Thijssen.
 
uit het huwelijk met Maicke (Freerksdr) Breutrick:
 
Freerck (Murkszn) Abbema, geboren De Hommerts 19 september 1686,6 overleden De Hommerts 21 mei 1724,7 trouwt De Hommerts 6 december 17118 met Rintske (Ruurdsdr) Buma, geboren De Hommerts 27 oktober 1694,9 gedoopt De Hommerts, [...] 11 november 1694,10 overleden * circa 1758,2 dochter van Ruurd (Janszn) Buma en NN NN; zij hertrouwt Jutrijp 172511 met Anne (Jochemszn) Elgersma.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1650 ? [Murck Abbema]
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân T ca 1683 ? [Murck Abbema & Maicke Breutrick]
4.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1664 ? [Maicke Breutrick]
5.  Jutrijp * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1715-01-[18] - [Maicke Breutrick]
6.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1686-09-[19] - [Freerck Abbema]
7.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1724-05-[21] - [Freerck Abbema]
8.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1711-12-06 - [Freerck Abbema & Rintske Buma]
9.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1694-10-[27] - [Rintske Buma]
10.  De Hommerts, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1694-11-11 - [Rintske Buma]
11.  Jutrijp * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1725 ? [Anne Elgersma & Rintske Buma]