deellijsten Abma Leeuwarden fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 25.12.2021
Anne (Wybeszn) Abbema
Grouw 1620 ‑ 1684 De Hommerts
vader
Wybe (Wabeszn) Abbema
1592 ‑ 1656
grootvader aan vaderskant
Wabe Wybes
1565 ‑ 1647
grootmoeder aan vaderskant
Sjoerdke Haytses
1565 ‑ ?
moeder
Goyts Sytses
1595 ‑ ?
grootvader aan moederskant
NN NN
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
NN NN
? ‑ ?
Anne (Wybeszn) Abbema, geboren Grouw circa 1620,1 houtkoper,2 overleden De Hommerts 30 april 1684,3 zoon van Wybe (Wabeszn) Abbema en Goyts Sytses,
 
trouwt * 2 mei 16494 met Richt (Murcksdr) Syrcxma, geboren * circa 1625,4 overleden *,4 dochter van Murck (Evertszn) Syrcxma en Jantien Emes.
 
uit het huwelijk met Richt (Murcksdr) Syrcxma:
 
Murck (Anneszn) Abbema, geboren De Hommerts circa 1650,5 overleden * 18 oktober 1695,4 trouwt De Hommerts 16836 met Maicke (Freerksdr) Breutrick, geboren De Hommerts circa 1664,7 overleden Jutrijp 18 januari 1715,8 dochter van Freerck Goitjes en Meinu Thijssen.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Grouw * NL-FR Leeuwarden G 1620 ? [Anne Abbema]
3.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1684-04-[30] - [Anne Abbema]
4.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
5.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1650 ? [Murck Abbema]
6.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân T ca 1683 ? [Murck Abbema & Maicke Breutrick]
7.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1664 ? [Maicke Breutrick]
8.  Jutrijp * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1715-01-[18] - [Maicke Breutrick]