JanMolenweg.nl Abma Leeuwarden favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Anne (Wybeszn) Abbema
Grouw 1620 ‑ 1684 De Hommerts
grootouders aan vaderskant
Wabe Wybes 1565 ‑ 1647
Sjoerdke Haytses 1565 ‑ ?
grootouders aan moederskant
NN NN ? ‑ ?
NN NN ? ‑ ?
vader
Wybe (Wabeszn) Abbema 1592 ‑ 1656
moeder
Goyts Sytses 1595 ‑ ?
Anne (Wybeszn) Abbema, geboren Grouw circa 1620, 1  houtkoper, 2  overleden De Hommerts 30 april 1684, 3  zoon van Wybe (Wabeszn) Abbema en Goyts Sytses,
 
trouwt * 2 mei 1649 4  met Richt (Murcksdr) Syrcxma, geboren * circa 1625, 4  overleden *, 4  dochter van Murck (Evertszn) Syrcxma en Jantien Emes.
 
uit het huwelijk met Richt (Murcksdr) Syrcxma:
 
Murck (Anneszn) Abbema, geboren De Hommerts circa 1650, 5  overleden * 18 oktober 1695, 4  trouwt De Hommerts 1683 6  met Maicke (Freerksdr) Breutrick, geboren De Hommerts circa 1664, 7  overleden Jutrijp 18 januari 1715, 8  dochter van Freerck Goitjes en Meinu Thijssen.
 
1.  Grouw * NL-FR Leeuwarden G 1620 ? [Anne Abbema]
3.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1684-04-[30] - [Anne Abbema]
4.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
5.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1650 ? [Murck Abbema]
6.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân T ca 1683 ? [Murck Abbema & Maicke Breutrick]
7.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1664 ? [Maicke Breutrick]
8.  Jutrijp * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1715-01-[18] - [Maicke Breutrick]