deellijsten Abma fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Wybe (Wabeszn) Abbema
* 1592 ‑ 1656 Emden
vader
Wabe Wybes
1565 ‑ 1647
grootvader aan vaderskant
Wybe Wabes
1540 ‑ 1584
grootmoeder aan vaderskant
NN NN
1540 ‑ ?
moeder
Sjoerdke Haytses
1565 ‑ ?
grootvader aan moederskant
NN NN
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
NN NN
? ‑ ?
Wybe (Wabeszn) Abbema, geboren * circa 1592,1 schuitenmaker 1616,2 schuitenmaker 1626,2 mede-eigenaar van de Abbema state te Roordahuizen 1640,2 servijsmeester te Emden 1654,2 servijsmeester te Emden 1656,2 overleden Emden 1656,3 zoon van Wabe Wybes en Sjoerdke Haytses,
 
trouwt Leeuwarden 5 maart 16174 met Goyts Sytses, geboren * circa 1595,1 overleden *.1
 
uit het huwelijk met Goyts Sytses:
 
Anne (Wybeszn) Abbema, geboren Grouw circa 1620,5 houtkoper,2 overleden De Hommerts 30 april 1684,6 trouwt * 2 mei 16491 met Richt (Murcksdr) Syrcxma, geboren * circa 1625,1 overleden *,1 dochter van Murck (Evertszn) Syrcxma en Jantien Emes.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Emden * DE-NI Emden O 1656 ? [Wybe Wabes Abbema]
4.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1617-03-05 - [Wybe Wabes Abbema & Goyts Sytses]
5.  Grouw * NL-FR Leeuwarden G 1620 ? [Anne Abbema]
6.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1684-04-[30] - [Anne Abbema]