JanMolenweg.nl Abma favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Wybe (Wabeszn) Abbema
* 1592 ‑ 1656 Emden
grootouders aan vaderskant
Wybe Wabes 1540 ‑ 1584
NN NN 1540 ‑ ?
grootouders aan moederskant
NN NN ? ‑ ?
NN NN ? ‑ ?
vader
Wabe Wybes 1565 ‑ 1647
moeder
Sjoerdke Haytses 1565 ‑ ?
Wybe (Wabeszn) Abbema, geboren * circa 1592, 1  schuitenmaker 1616, 2  schuitenmaker 1626, 2  mede-eigenaar van de Abbema state te Roordahuizen 1640, 2  servijsmeester te Emden 1654, 2  servijsmeester te Emden 1656, 2  overleden Emden 1656, 3  zoon van Wabe Wybes en Sjoerdke Haytses,
 
trouwt Leeuwarden 5 maart 1617 4  met Goyts Sytses, geboren * circa 1595, 1  overleden *. 1 
 
uit het huwelijk met Goyts Sytses:
 
Anne (Wybeszn) Abbema, geboren Grouw circa 1620, 5  houtkoper, 2  overleden De Hommerts 30 april 1684, 6  trouwt * 2 mei 1649 1  met Richt (Murcksdr) Syrcxma, geboren * circa 1625, 1  overleden *, 1  dochter van Murck (Evertszn) Syrcxma en Jantien Emes.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Emden * DE-NI Emden O 1656 ? [Wybe Wabes Abbema]
4.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1617-03-05 - [Wybe Wabes Abbema & Goyts Sytses]
5.  Grouw * NL-FR Leeuwarden G 1620 ? [Anne Abbema]
6.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1684-04-[30] - [Anne Abbema]