dit menu wordt bij de volgende update smal/breed klikbaar
JanMolenweg.nl actuele zoeklijsten kwartierstaten persoonskaarten
  op naam
persoonskaarten
  op geboorteplaats
persoonskaarten
  op geboortedatum
parentelen fotoalbums handleiding geef feedback
persoonskaart
Goyts Sytses
* 1595 ‑ ? *
uw feedback met nadere informatie over de ouders en grootouders van Goyts Sytses wordt zeer gewaardeerd

Goyts Sytses, geboren * circa 1595,1 overleden *,1
•  trouwt Leeuwarden 5 maart 16172 met Wybe (Wabeszn) Abbema, geboren * circa 1592,1 schuitenmaker 1616,3 schuitenmaker 1626,3 mede-eigenaar van de Abbema state te Roordahuizen 1640,3 servijsmeester te Emden 1654,3 servijsmeester te Emden 1656,3 overleden Emden 1656,4 zoon van Wabe Wybes en Sjoerdke Haytses.
•  uit dit huwelijk:
Anne (Wybeszn) Abbema, geboren Grouw circa 1620,5 houtkoper,3 overleden De Hommerts 30 april 1684,6 trouwt * 2 mei 16491 met Richt (Murcksdr) Syrcxma, geboren * circa 1625,1 overleden *,1 dochter van Murck (Evertszn) Syrcxma en Jantien Emes.


persoonskaart 145833 versie 19.10.2020
bronverwijzingen   stramien    geocodes 
1.  uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd
2.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1617-03-05 - [Wybe Wabes Abbema & Goyts Sytses]
4.  Emden * DE-NI Emden O 1656 ? [Wybe Wabes Abbema]
5.  Grouw * NL-FR Leeuwarden G 1620 ? [Anne Abbema]
6.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1684-04-[30] - [Anne Abbema]