dit menu wordt bij de volgende update smal/breed klikbaar
JanMolenweg.nl actuele zoeklijsten kwartierstaten persoonskaarten
  op naam
persoonskaarten
  op geboorteplaats
persoonskaarten
  op geboortedatum
parentelen fotoalbums handleiding geef feedback
persoonskaart Leeuwarden
Wabe Wybes
Grouw 1565 ‑ 1647 *
Wybe Wabes
vader 1540 ‑ 1584
 
NN NN
moeder 1540 ‑ ?

Wabe Wybes, geboren Grouw circa 1565,1 herbergier te Grouw 1610,2 overleden * circa 1647,3 zoon van Wybe Wabes en NN NN,
•  trouwt Grouw circa 15914 met Sjoerdke Haytses, geboren Weidum circa 1565,5 overleden *.3
•  uit dit huwelijk:
Wybe (Wabeszn) Abbema, geboren * circa 1592,3 schuitenmaker 1616,2 schuitenmaker 1626,2 mede-eigenaar van de Abbema state te Roordahuizen 1640,2 servijsmeester te Emden 1654,2 servijsmeester te Emden 1656,2 overleden Emden 1656,6 trouwt Leeuwarden 5 maart 16177 met Goyts Sytses, geboren * circa 1595,3 overleden *.3


persoonskaart 145834 versie 25.10.2020
bronverwijzingen   stramien    geocodes 
1.  Grouw * NL-FR Leeuwarden G 1565 ? [Wabe Wybes]
3.  uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd
4.  Grouw * NL-FR Leeuwarden T 1591 ? [Wabe Wybes & Sjoerdke Haytses]
5.  Weidum * NL-FR Leeuwarden G 1565 ? [Sjoerdke Haytses]
6.  Emden * DE-NI Emden O 1656 ? [Wybe Wabes Abbema]
7.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1617-03-05 - [Wybe Wabes Abbema & Goyts Sytses]