dit menu wordt bij de volgende update smal/breed klikbaar
JanMolenweg.nl actuele zoeklijsten kwartierstaten persoonskaarten
  op naam
persoonskaarten
  op geboorteplaats
persoonskaarten
  op geboortedatum
parentelen fotoalbums handleiding geef feedback
persoonskaart Leeuwarden
Sjoerdke Haytses
Weidum 1565 ‑ ? *
uw feedback met nadere informatie over de ouders en grootouders van Sjoerdke Haytses wordt zeer gewaardeerd

Sjoerdke Haytses, geboren Weidum circa 1565,1 overleden *,2
•  trouwt Grouw circa 15913 met Wabe Wybes, geboren Grouw circa 1565,4 herbergier te Grouw 1610,5 overleden * circa 1647,2 zoon van Wybe Wabes en NN NN.
•  uit dit huwelijk:
Wybe (Wabeszn) Abbema, geboren * circa 1592,2 schuitenmaker 1616,5 schuitenmaker 1626,5 mede-eigenaar van de Abbema state te Roordahuizen 1640,5 servijsmeester te Emden 1654,5 servijsmeester te Emden 1656,5 overleden Emden 1656,6 trouwt Leeuwarden 5 maart 16177 met Goyts Sytses, geboren * circa 1595,2 overleden *.2


persoonskaart 145835 versie 25.10.2020
bronverwijzingen   stramien    geocodes 
1.  Weidum * NL-FR Leeuwarden G 1565 ? [Sjoerdke Haytses]
2.  uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd
3.  Grouw * NL-FR Leeuwarden T 1591 ? [Wabe Wybes & Sjoerdke Haytses]
4.  Grouw * NL-FR Leeuwarden G 1565 ? [Wabe Wybes]
6.  Emden * DE-NI Emden O 1656 ? [Wybe Wabes Abbema]
7.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1617-03-05 - [Wybe Wabes Abbema & Goyts Sytses]