JanMolenweg.nl Amsterdam deellijsten
persoonskaart   versie 01.04.2022
Frederick Martin Cowan
Amsterdam 1848 ‑ 1919 Den Haag
PAS OP. Deze persoonskaart is in bewerking. De vermeldingen in de zoeklijsten en in de eventuele kwartierstaten en/of parentelen worden pas bij de eerstvolgende update bijgewerkt en sporen dus mogelijk deels niet met de in deze tijdelijke persoonskaart geboden informatie.
vader
Frederick Martin Cowan
1822 ‑ 1861
grootvader aan vaderskant
Martin Sanderson Cowan
? ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Sarah Tophouse
? ‑ ?
moeder
Gesina Louisa Hazenberg
1819 ‑ 1901
grootvader aan moederskant
Hendrik Willem Hazenberg
1780 ‑ 1850
grootmoeder aan moederskant
Maria Cornelia Hippe
1785 ‑ 1822
Frederick Martin Cowan, geboren Amsterdam 28 mei 1848,1 arts 1919,2 overleden Den Haag 4 december 1919,2 zoon van Frederick Martin Cowan en Gesina Louisa Hazenberg,
 
trouwt Ambon 21 december 18763 met Susanne Henriette van Deinse, geboren Batavia 6 augustus 1853,4 zonder beroep 1914,5 overleden Den Haag 8 maart 1914,5 dochter van Frederik Justus Herbert van Deinse en Jacoba Cornelia Dominicus van den Bussche.
 
uit het huwelijk met Susanne Henriette van Deinse:
 
Frederick Martin Cowan, geboren Bloemendaal 7 augustus 1881,6 gouvernementsambtenaar 1936,7 overleden Tjimahi 30 juli 1945,8 begraven Tjimahi, Nederlands ereveld Leuwigajah,9 trouwt Soerabaja 10 augustus 190610 met Anna Wilhelmina van der Sar, geboren Soerakarta 29 juli 1876,11 zonder beroep 1936,7 zonder beroep 1956,12 overleden Den Haag 10 februari 1956,12 dochter van Jan van der Sar en Anna Albertina Roosen en gescheiden partner van Gerrit Thomas Coers.
 
noten  stramien  geocodes
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1848-08-[28] - [Frederick Martin Cowan]
2.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1919-12-06 nr 4475 = Frederick Martin Cowan
3.  Ambon * ID-ML Ambon T 1876-12-21 - [Frederick Martin Cowan & Susanne Henriette van Deinse]
4.  Batavia * ID-JW Jakarta G 1853-08-[06] - [Susanne Henriette van Deinse]
5.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1914-03-10 nr 777 = Susanna Henriette van Deinse
6.  Bloemendaal * NL- NH Bloemendaal G 1881-08-08 - Frederick Martin Cowan
7.  Leiden * NL-ZH Leiden T 1936-07-01 nr 312 = Jan Cowan & Margaretha Geertruida Meijer
8.  Tjimahi * ID-JB Cimahi O 1945-07-[30] - [Frederick Martin Cowan]
10.  Soerabaja * ID-JI Surabaya T 1906-08-10 - [Frederich Martin Cowan & Anna Wilhelmina Adeline van der Sar]
11.  Soerakarta * ID-JT Surakarta G 1876-07-[29] - [Anna Wilhelmina van der Sar]
12.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1956-02-13 nr B-301 = Anna Wilhelmina Adeline van der Sar