deellijsten België fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Hortense Josephine Constance Beyens
Brussel 1814 ‑ 1869 Parijs
vader
Jean Baptiste Justin Beyens
1766 ‑ 1829
grootvader aan vaderskant
Pierre François Beyens
1731 ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Marie Jeanne Camberlyn
1724 ‑ 1801
moeder
Isabelle Constance Adelaïde Fonteyne
? ‑ ?
grootvader aan moederskant
Jean Chrysostôme Charles Fonteyne
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Marie Constance Félicité Leleu
? ‑ ?
Hortense Josephine Constance Beyens, geboren Brussel 20 november 1814,1 overleden Parijs 28 mei 1869,2 dochter van Jean Baptiste Justin Beyens en Isabelle Constance Adelaïde Fonteyne,
 
trouwt Brussel 28 augustus 18383 met Hubertus Joannes Josephus Lambertus de Stuers, geboren Roermond 16 november 1788,4 overleden Maastricht 13 april 1861,5 zoon van Pierre Jean Joseph Bernard de Stuers en Petronille Jeanne Aloyse de la Court en weduwnaar van 1e NN NN en 2e Cornelia Catharina Antoinette Pauline de la Court.
 
 
1. Alfons Lambert Eugène de Stuers, geboren Maastricht 20 februari 1841,6 overleden Parijs 4 mei 1919,7 trouwt New York 20 april 18758 (door echtscheiding ontbonden *-* 17 november 1891)9 met Margaretha Laura Carey, geboren New York 19 januari 1853,10 overleden Bridge 9 juli 1911,11 dochter van John Carey en Mary Alida Astor; zij hertrouwt * circa 18929 met William Eliot Morris Zborowski.
 
2. Victor Eugène Louis de Stuers, geboren Maastricht 20 oktober 1843,12 referendaris 1893,13 referendaris ministerie van Binnenlandse Zaken 1895,14 lid van de tweede kamer der Staten Generaal 1916,15 overleden Den Haag 21 maart 1916,15 trouwt Den Haag 30 mei 189313 met Aurelie Caroline van Limburg Stirum, geboren Den Haag 6 mei 1853,16 zonder beroep 1893,13 zonder beroep 1895,14 zonder beroep 1906,17 overleden Den Haag 8 februari 1906,17 dochter van Julius Bernard van Limburg Stirum en Jaqueline Louise van Heeckeren van Kell.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Brussel * BE-BRU Brussel / Bruxelles G 1814-11-[20] - [Hortense Josephine Constance Beyens] (? Beijens]
2.  Parijs * FR-75 Paris O 1869-05-[28] - [Hortense Josephine Constance Beyens] (? Beijens]
3.  Brussel * BE-BRU Brussel / Bruxelles T 1838-08-28 - [Hubertus Joannes Josephus Lambertus de Stuers & Hortense Josephine Constance Beyens] (? Beijens]
4.  Roermond * NL-LI Roermond G 1788-11-[16] - [Hubertus Joannes Josephus Lambertus de Stuers]
5.  Maastricht * NL-LI Maastricht O 1861-04-15 nr 235 - Hubertus Joannes Josephus Lambertus de Stuers
6.  Maastricht * NL-LI Maastricht G 1841-02-22 nr 137 - Alphonse Lambert Eugène de Stuers
7.  Parijs * FR-75 Paris O 1919-05-[04] - [Alphonse Lambert Eugène de Stuers]
8.  New York * US-NY New York City T 1875-04-20 - [Alfons Lambert Eugène de Stuers & Margaretha Laura Carey]
9.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
10.  New York * US-NY New York City G 1853-01-[19] - [Margaretha Laura Carey]
11.  Bridge * GB-KEN Bridge O 1911-07-[09] - [Margaretha Laura Carey]
12.  Maastricht * NL-LI Maastricht G 1843-10-20 nr 614 - Victor Eugène Louis de Stuers
13.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1893-05-30 nr 553 - Victor Eugène Louis de Stuers & Aurélie Caroline van Limburg Stirum
14.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1895-04-29 nr 1803 - Alice Jacqueline Hortense Julie Aurélie de Stuers
15.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1916-03-22 nr 988 - Victor Eugène Louis de Stuers
16.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1853-05-09 nr 927 - Aurelie Carolinr van Limburg Stirum
17.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1906-02-10 nr 483 - Aurelia Carolina van Limburg Stirum