JanMolenweg.nl Abma Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Geertje (Murksdr) Abma
Abbega 1826 ‑ 1826 Abbega
grootouders aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma 1762 ‑ 1826
Dieuwke (Riemersdr) Tresling 1766 ‑ 1837
grootouders aan moederskant
Alle (Pieterszn) van der Werf 1775 ‑ ?
Geertje (Siebrensdr) Siebesma 1775 ‑ ?
vader
Murk (Abeszn) Abma 1803 ‑ 1836
moeder
Janke (Allesdr) van der Werf 1799 ‑ 1884
Geertje (Murksdr) Abma, geboren Abbega 6 september 1826, 1  overleden Abbega 23 december 1826, 2  dochter van Murk (Abeszn) Abma en Janke (Allesdr) van der Werf.
 
1.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1826-09-07 nr 152 - Geertje Abma
2.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1826-12-25 nr 455 - Geertje Murks Abma