JanMolenweg.nl Abma Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Murk (Alleszn) Abma
IJlst 1857 ‑ 1939 Schiebroek
grootouders aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma 1803 ‑ 1836
Janke (Allesdr) van der Werf 1799 ‑ 1884
grootouders aan moederskant
NN NN ? ‑ ?
Jeltje (Wiebesdr) Wijbenga 1805 ‑ 1863
vader
Alle (Murkszn) Abma 1831 ‑ 1872
moeder
Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga 1834 ‑ 1925
Murk (Alleszn) Abma, geboren IJlst 28 februari 1857, 1  overleden Schiebroek 10 maart 1939, 2  zoon van Alle (Murkszn) Abma en Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga,
 
trouwt Maasdam 21 maart 1895 3  met Jacoba Wilhelmina Gilon, geboren Rotterdam 30 mei 1872, 4  overleden Rotterdam 12 januari 1947, 5  dochter van Toussaint Bartolomeus Gilon en Wilhelmina Jacoba IJburg.
 
uit het huwelijk met Jacoba Wilhelmina Gilon:
 
1. Wilhelmina Jacoba Abma, geboren Maasdam 6 januari 1896, 6  overleden *, 7  trouwt Rotterdam 5 februari 1920 8  met Pieter Frederik Jacobus Zwart, geboren Rotterdam 14 september 1894, 9  overleden *, 7  zoon van Cornelis Zwart en Elizabeth Quispel.
 
2. Sjoukje Alida Abma, geboren Rotterdam 20 augustus 1898, 10  overleden *, 7  trouwt Rotterdam 21 mei 1919 11  met Wilhelm Burgerhout, geboren Hillegersberg 19 april 1894, 12  overleden Rotterdam 12 maart 1942, 13  zoon van Jan Burgerhout en Willemina Catriena Botermans.
 
1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1857-03-02 nr 8 - Murk Abma
2.  Schiebroek * NL-ZH Rotterdam O 1939-03-[10] nr 11 - Murk Abma
3.  Maasdam * NL-ZH Hoeksche Waard T 1895-03-21 nr 2 - Murk Abma & Jacoba Wilhelmina Gilon
4.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1872-05-30 nr 2364 - Jacoba Wilhelmina IJburg (door haar ouders bij hun huwelijk in 1873 erkend)
5.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1947-01-[12] nr 206 - Jacoba Wilhelmina Gilon
6.  Maasdam * NL-ZH Hoeksche Waard G 1896-01-07 nr 2 - Wilhelmina Jacoba Abma
7.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
8.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1920-02-05 - Pieter Frederik Jacobus Zwart & Wilhelmina Jacoba Abma
9.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1894-09-[14] nr 5047 - Pieter Frederik Jacobus Zwart
10.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1898-08-20 nr 7088 - Sjoukje Alida Abma
11.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1919-05-21 - Wilhelm Burgerhout & Sjoukje Alida Abma
12.  Hillegersberg * NL-ZH Rotterdam G 1894-04-[19] nr 70 - Wilhem Burgerhout
13.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1942-03-[12] nr 38 - Wilhelm Burgerhout