JanMolenweg.nl Rotterdam favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Jacoba Wilhelmina Gilon
Rotterdam 1872 ‑ 1947 Rotterdam
grootouders aan vaderskant
Ali Alexander Gilon ? ‑ ?
Engelina Baptist ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Josephus Johannes IJburg ? ‑ ?
Jacoba Willemina de Jong ? ‑ ?
vader
Toussaint Bartolomeus Gilon 1833 ‑ ?
moeder
Wilhelmina Jacoba IJburg 1845 ‑ ?
Jacoba Wilhelmina Gilon, geboren Rotterdam 30 mei 1872, 1  overleden Rotterdam 12 januari 1947, 2  dochter van Toussaint Bartolomeus Gilon en Wilhelmina Jacoba IJburg,
 
trouwt Maasdam 21 maart 1895 3  met Murk (Alleszn) Abma, geboren IJlst 28 februari 1857, 4  overleden Schiebroek 10 maart 1939, 5  zoon van Alle (Murkszn) Abma en Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga.
 
uit het huwelijk met Murk (Alleszn) Abma:
 
1. Wilhelmina Jacoba Abma, geboren Maasdam 6 januari 1896, 6  overleden *, 7  trouwt Rotterdam 5 februari 1920 8  met Pieter Frederik Jacobus Zwart, geboren Rotterdam 14 september 1894, 9  overleden *, 7  zoon van Cornelis Zwart en Elizabeth Quispel.
 
2. Sjoukje Alida Abma, geboren Rotterdam 20 augustus 1898, 10  overleden *, 7  trouwt Rotterdam 21 mei 1919 11  met Wilhelm Burgerhout, geboren Hillegersberg 19 april 1894, 12  overleden Rotterdam 12 maart 1942, 13  zoon van Jan Burgerhout en Willemina Catriena Botermans.
 
1.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1872-05-30 nr 2364 - Jacoba Wilhelmina IJburg (door haar ouders bij hun huwelijk in 1873 erkend)
2.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1947-01-[12] nr 206 - Jacoba Wilhelmina Gilon
3.  Maasdam * NL-ZH Hoeksche Waard T 1895-03-21 nr 2 - Murk Abma & Jacoba Wilhelmina Gilon
4.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1857-03-02 nr 8 - Murk Abma
5.  Schiebroek * NL-ZH Rotterdam O 1939-03-[10] nr 11 - Murk Abma
6.  Maasdam * NL-ZH Hoeksche Waard G 1896-01-07 nr 2 - Wilhelmina Jacoba Abma
7.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
8.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1920-02-05 - Pieter Frederik Jacobus Zwart & Wilhelmina Jacoba Abma
9.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1894-09-[14] nr 5047 - Pieter Frederik Jacobus Zwart
10.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1898-08-20 nr 7088 - Sjoukje Alida Abma
11.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1919-05-21 - Wilhelm Burgerhout & Sjoukje Alida Abma
12.  Hillegersberg * NL-ZH Rotterdam G 1894-04-[19] nr 70 - Wilhem Burgerhout
13.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1942-03-[12] nr 38 - Wilhelm Burgerhout