startpagina   info & tips   e-mail feedback
  deellijsten   fotoalbums   kwartierstaten   parentelen   persoonskaarten   plaatsgenoten   tijdgenoten
JanMolenweg.nl Súdwest‑Fryslân
 persoonskaart 
Antje Wiersma
IJlst 1835 ‑ 1896 IJlst
vader
Sybren (Uiltjeszn) Wiersma
1796 ‑ 1869
grootvader aan vaderskant
Uiltje (Pieterszn) Wiersma
1764 ‑ 1851
grootmoeder aan vaderskant
Lolkjen (Sybrensdr) Bruinsma
1767 ‑ 1832
moeder
Froukjen (Jansdr) Wijnja
1798 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Jan (Meindertszn) Wynia
1773 ‑ 1808
grootmoeder aan moederskant
Uilkjen (Sytzesdr) Wynia
1773 ‑ 1803
Antje Wiersma, geboren IJlst 15 maart 1835,1 zonder beroep 1864,2 zonder beroep 1867,3 zonder beroep 1871,4 zonder beroep 1893,5 overleden IJlst 18 september 1896,6 dochter van Sybren (Uiltjeszn) Wiersma en Froukjen (Jansdr) Wijnja,
•  trouwt IJlst 23 mei 18587 met Riemer (Murkszn) Abma, geboren IJlst 18 augustus 1835,8 timmerknecht 1864,2 timmermansknecht 1867,3 timmerknecht 1871,4 timmerknecht 1893,5 timmerknecht 1905,9 overleden IJlst 28 maart 1915,10 zoon van Murk (Abeszn) Abma en Janke (Allesdr) van der Werf.
•  uit dit huwelijk:
1. Murk (Riemerszn) Abma, geboren IJlst 26 maart 1859,11 timmerman 1884,12 timmerman 1911,13 overleden * 1 juli 1933,14 trouwt Leeuwarden 31 mei 188412 met Rinske Kuipers, geboren Leeuwarden 14 september 1861,15 dienstbode 1884,12 overleden * 25 december 1945,14 dochter van Epke Kuipers en Sijtske Wielinga.
2. Froukjen (Riemersdr) Abma, geboren IJlst 18 juni 1861,16 overleden Arcadia 8 december 1949,17 trouwt IJlst 11 mei 188418 met Johannes (Nammenszn) Bouma, geboren Sneek 16 mei 1862,19 overleden * 8 mei 1917,14 zoon van Nammen (Obbeszn) Bouma en Riemke (Wybesdr) Wilbers.
3. Janke (Riemersdr) Abma, geboren IJlst 7 februari 1863,20 overleden Easton 20 juni 1933,21 trouwt IJlst 8 april 188322 met Rimmer (Anneszn) Hettinga, geboren De Hommerts 28 augustus 1861,23 overleden Ringle / Easton 17 januari 1938,24 zoon van Anne (Pieterszn) Hettinga en Pietje (Rimmersdr) de Vries.
4. Sijbren (Riemerszn) Abma, geboren IJlst 25 november 1864,2 schoenmaker 1893,25 schoenmaker 1893,5 schoenmaker 1894,26 schoenmaker 1894,27 schoenmaker 1897,28 schoenmaker 1898,29 schoenmaker 1902,30 schoenmaker 1905,9 overleden Joure 20 juni 1905,9 trouwt Joure 19 maart 18935 met Grietje (Nannesdr) van der Leen, geboren Joure 6 februari 1865,31 zonder beroep 1893,25 zonder beroep 1893,5 zonder beroep 1894,26 zonder beroep 1894,27 zonder beroep 1897,28 zonder beroep 1898,29 zonder beroep 1902,30 zonder beroep 1922,32 overleden Joure 18 juni 1922,32 dochter van Nanne (Hesselszn) van der Leen en Geertje (Allesdr) Hosper.
5. Jan (Riemerszn) Abma, geboren IJlst 5 februari 1867,3 onderwijzer 1895,33 onderwijzer 1896,34 onderwijzer 1898,35 onderwijzer 1902,36 overleden Doorn 1 april 1952,37 trouwt IJlst 11 maart 189438 met Antje (Sjoerdsdr) Kuperus, geboren IJlst 3 oktober 1868,39 zonder beroep 1895,33 zonder beroep 1896,34 zonder beroep 1898,35 zonder beroep 1902,36 overleden Doorn 8 juli 1934,40 dochter van Sjoerd (Hendrikszn) Kuperus en Pietje (Keimpesdr) Boersma.
6. naamloos Abma, geboren IJlst 4 juli 1871,41 overleden IJlst 4 juli 1871.4
Klik op stramien voor informatie over de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes voor landen en deelgebieden.
1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1835-03-17 nr 61 - Antje Wiersma
2.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1864-11-26 nr 47 - Sijbren Abma
3.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1867-02-05 nr 10 - Jan Abma
4.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1871-07-04 nr 27 - levenloos geboren zoon Abma
5.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) T 1893-03-19 nr 6 - Sijbren Abma & Grietje van der Leen
6.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1896-09-19 nr 25 - Antje Wiersma
7.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1858-05-23 nr 9 - Riemer Abma & Antje Wiersma
8.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1835-08-20 nr 27 - Riemer Abma
9.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) O 1905-06-21 nr 77 - Sijbren Abma
10.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1915-03-29 nr 6 - Riemer Abma
11.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1859-03-28 nr 10 - Murk Abma
12.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1884-05-31 nr 89 - Murk Abma & Rinske Kuipers
13.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1911-06-01 reg 3C fol 38v - Riemer Murk Abma & Alida Hendrika Beijer
14.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
15.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1861-09-16 nr 589 - Rinske Kuipers
16.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1861-06-19 nr 36 - Froukjen Abma
17.  Arcadia * US-NE Valley County O 1949-12-[08] - [Froukjen Abma]
18.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1884-05-11 nr 7 - Johannes Bouma & Froukjen Abma
19.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1862-05-17 nr 122 - Johannes Bouma
20.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1863-02-10 nr 6 - Janke Abma
21.  Easton * US-WI Marathon County O 1933-06-[20] - [Janke Abma]
22.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1883-04-08 nr 1 - Rimmer Hettinga & Janke Abma
23.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1861-08-28 nr 234 - Rimmer Hettinga
24.  Ringle / Easton * US-WI Marathon County O 1938-01-[17] - [Rimmer Hettinga]
25.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1893-12-18 nr 38 - Geertje Abma
26.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1894-12-24 nr 33 - levenloos geboren dochter Abma
27.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1894-12-24 nr 34 - levenloos geboren dochter Abma
28.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1897-08-26 nr 206 - Riemer Abma
29.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1898-12-09 nr 327 - Nanne Abma
30.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1902-02-08 nr 23 - Antje Abma
31.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1865-02-08 nr 31 - Grietje van der Leen
32.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) O 1922-06-19 nr 52 - Grietje van der Leen
33.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1895-01-16 nr 3 - levenloos geboren dochter Abma
34.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1896-05-01 nr 16 - Sjoerd Abma
35.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1898-04-06 nr 14 - Antje Abma
36.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1902-08-16 nr 24 - Pietje Abma
37.  Doorn * NL-UT Utrechtse Heuvelrug O 1952-04-02 nr 32 - Jan Abma
38.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1894-03-11 nr 4 - Jan Abma & Antje Kuperus
39.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1868-10-05 nr 41 - Antje Kuperus
40.  Doorn * NL-UT Utrechtse Heuvelrug O 1934-07-09 nr 42 - Antje Kuperus
41.  levenloos geboren