JanMolenweg.nl Abma Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Abe (Alleszn) Abma
IJlst 1864 ‑ 1945 Rotterdam
grootouders aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma 1803 ‑ 1836
Janke (Allesdr) van der Werf 1799 ‑ 1884
grootouders aan moederskant
NN NN ? ‑ ?
Jeltje (Wiebesdr) Wijbenga 1805 ‑ 1863
vader
Alle (Murkszn) Abma 1831 ‑ 1872
moeder
Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga 1834 ‑ 1925
Abe (Alleszn) Abma, geboren IJlst 6 april 1864, 1  overleden Rotterdam 19 februari 1945, 2  zoon van Alle (Murkszn) Abma en Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga,
 
trouwt Strijen 26 augustus 1897 3  met Willempje de Wit, geboren Strijen 17 juni 1867, 4  overleden Rotterdam 4 maart 1934, 5  dochter van Johannes de Wit en Jacoba Timmerman en weduwe van Pieter Ras.
 
uit het huwelijk met Willempje de Wit:
 
1. Alle Abma, geboren Strijen 14 mei 1898, 6  overleden *, 7  trouwt Rotterdam 17 september 1919 8  met Ida Bul, geboren Oosterhout 15 juli 1901, 9  overleden *, 7  dochter van Leendert Bul en Adriana van Gils; zij hertrouwt Rotterdam 3 januari 1934 10  met Johannes IJzelenberg.
 
2. Sjoukje Abma, geboren Rotterdam 25 januari 1900, 11  overleden *, 7  trouwt Rotterdam 11 juni 1919 12  met Marinus Antonius van Gaans, geboren Oud en Nieuw Gastel 17 april 1895, 13  overleden *, 7  zoon van Dionicius van Gaans en Christina Gijzen.
 
3. Jacobus Johannes Petrus Abma, geboren Rotterdam 28 december 1900, 14  overleden Rotterdam 11 maart 1901. 15 
 
4. Murk Johannes Petrus Abma, geboren Rotterdam 24 maart 1902, 16  overleden Rotterdam 6 augustus 1902. 17 
 
5. Jeltje Abma, geboren Rotterdam 9 augustus 1904, 18  overleden *, 7  trouwt Rotterdam 30 oktober 1929 19  met Joost de Bruin, geboren Rotterdam 24 december 1900, 20  overleden Rotterdam 15 mei 1940, 21  zoon van Hendrik Cornelis de Bruin en Anna Nuis en gescheiden partner van Trijntje Elizabeth van der Molen.
 
6. Murk Petrus Abma, geboren Rotterdam 26 december 1905, 22  overleden *, 7  trouwt Rotterdam 9 maart 1932 23  met Christina Kaijser, geboren Godesberg circa 1901, 24  overleden *, 7  dochter van Georg Kaijser en Maria Kühnreich.
 
1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1864-04-07 nr 14 - Abe Abma
2.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1945-02-[19] - Abe Abma
3.  Strijen * NL-ZH Hoeksche Waard T 1897-08-26 nr 26 - Abe Abma & Willempje de Wit
4.  Strijen * NL-ZH Hoeksche Waard G 1867-06-17 nr 81 - Willempje de Wit
5.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1934-03-04 nr 966 - Willempje de Wit
6.  Strijen * NL-ZH Hoeksche Waard G 1898-05-16 nr 63 - Alle Abma
7.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
8.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1919-09-17 - Alle Abma & Ida Bul
9.  Oosterhout * NL-NB Oosterhout G 1901-07-15 nr 233 - Ida Bul
10.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1934-01-03 nr 23 - Johannes IJzelenberg & Ida Bul
11.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1900-01-25 nr 867 - Sjoukje Abma
12.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1919-06-11 - Marinus Antonius van Gaans & Sjoukje Abma
13.  Oud en Nieuw Gastel * NL-NB Halderberge G 1895-04-[17] nr 54 - Marinus Antonius van Gaans
14.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1900-12-28 nr 12126 - Jacobus Johannes Petrus Abma
15.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1901-03-11 nr 1351 - Jacobus Johannes Petrus Abma
16.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1902-03-[24] nr 3001 - Murk Johannes Petrus Abma
17.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1902-08-[06] nr 3714 - Murk Johannes Petrus Abma
18.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1904-08-09 nr 7856 - Jeltje Abma
19.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1929-10-30 nr 4487 - Joost de Bruin & Jeltje Abma
20.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1900-12-24 nr 11958 - Joost de Bruin
21.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1940-05-15 nr 2799 - Joost de Bruin
22.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1905-12-26 nr 12453 - Murk Petrus Abma
23.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1932-03-09 nr 647 - Murk Petrus Abma & Christina Kaijser
24.  Godesberg * DE-NW Bonn G 1901 ? [Christina Kaijser]