deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Jeltje (Allesdr) Abma
IJlst 1871 ‑ 1930 Rotterdam
vader
Alle (Murkszn) Abma
1831 ‑ 1872
grootvader aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma
1803 ‑ 1836
grootmoeder aan vaderskant
Janke (Allesdr) van der Werf
1799 ‑ 1884
moeder
Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga
1834 ‑ 1925
grootvader aan moederskant
NN NN
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Jeltje (Wiebesdr) Wijbenga
1805 ‑ 1863
Jeltje (Allesdr) Abma, geboren IJlst 13 juli 1871,1 overleden Rotterdam 17 maart 1930,2 dochter van Alle (Murkszn) Abma en Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga,
 
trouwt (1) Rotterdam 28 maart 18943 met Wigle (Taekeszn) van der Wal, geboren Workum 6 mei 1870,4 overleden Rotterdam 18 januari 1905,5 zoon van Taeke (Okkeszn) van der Wal en Saakjen (Eelkesdr) de Vries;
 
trouwt (2) Rotterdam 21 november 19066 (door echtscheiding ontbonden 22 januari 1910) met Marinus (Janszn) Slooter, geboren Mijnsheerenland 4 maart 1872,7 overleden Rotterdam 21 mei 1946,8 zoon van Jan Slooter en Maria van der Sijde en weduwnaar van Kaatje Tillich; hij hertrouwt Rotterdam 13 juni 19179 met Johanna Jacoba van Hofweegen.
 
uit het huwelijk met Wigle (Taekeszn) van der Wal:
 
1. Saakje Wilhelmina van der Wal, geboren Rotterdam 31 januari 1896,10 overleden Rotterdam 27 mei 1958,11 trouwt (1) Rotterdam 25 juni 191412 (door echtscheiding ontbonden 3 maart 1925) met Joost Engelchor, geboren Amsterdam circa 1891,13 overleden *,14 zoon van Olai Engelchor en Sara Bernardina Antonia Kuiter; hij hertrouwt Amsterdam 20 juni 192815 met Anna Hendrika Ribbers; trouwt (2) *14 met Daniel Johannes van Willigen, geboren Rotterdam 1 oktober 1902,16 overleden *,14 zoon van Julianus Marinus van Willigen en Teuna Doorn.
 
2. Alexander Taeke van der Wal, geboren Rotterdam 12 maart 1897,17 overleden *,14 trouwt Rotterdam 25 mei 192118 met Maria Gerardina Huijsman, geboren Bergen op Zoom 18 december 1898,19 overleden *,14 dochter van Joannes Adriaan Huijsman en Johanna Mijsbergen.
 
3. Sjoukje Johanna Petronella van der Wal, geboren Rotterdam 16 januari 1900,20 overleden *,14 trouwt Rotterdam 24 december 192421 met Lucas Leendert van Leeuwen, geboren Rotterdam 18 juli 1901,22 overleden Rotterdam 27 april 1948,23 zoon van Leendert van Leeuwen en Adriana de Vries.
 
4. Taeke Alexander van der Wal, geboren Rotterdam 16 januari 1900,24 overleden Rotterdam 18 januari 1900.25
 
5. Elizabeth Pieternella Johanna van der Wal, geboren Rotterdam 1 augustus 1905,26 overleden *,14 trouwt Rotterdam 19 mei 192727 met Gerardus Petrus Franciscus Sonders, geboren Rotterdam 22 december 1902,28 overleden *,14 zoon van Joannes Henricus Sonders en Geertruida Elizabeth Adriana Milchers.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1871-07-14 nr 24 - Jeltje Abma
2.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1930-03-17 nr 1244 - Jeltje Abma
3.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1894-03-28 nr 335 - Wigle van der Wal & Jeltje Abma
4.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1870-05-06 nr 52 - Wigle van der Wal
5.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1905-01-18 nr 370 - Wigle van der Wal
6.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1906-11-21 - Marinus Slooter & Jeltje Abma
7.  Mijnsheerenland * NL-ZH Hoeksche Waard G 1872-03-05 nr 18 - Marinus Slooter
8.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1946-05-[21] nr 2176 - Marinus Slooter
9.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1917-06-13 - Marinus Slooter & Johanna Jacoba van Hofweegen
10.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1896-01-[31] nr 796 - Saakje Wilhelmina van der Wal
11.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1958-05-27 nr 1283 - Saakje Wilhelmina van der Wal
12.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1914-06-25 - Joost Engelchor & Saakje Wilhelmina van der Wal
13.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1891 ? [Joost Engelchor]
14.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
15.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1928-06-20 reg 4c fol 30 - Joost Engelchor & Anna Hendrika Ribbers
16.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1902-10-[01] nr 9238 - Daniel Johannes van Willigen
17.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1897-03-[12] nr 2120 - Alexander Taeke van der Wal
18.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1921-05-25 - Alexander Taeke van der Wal & Maria Gerardina Huijsman
19.  Bergen op Zoom * NL-NB Bergen op Zoom G 1898-12-[18] - [Maria Gerardina Huijsman]
20.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1900-01-16 nr 551 - Sjoukje Johanna Petronella van der Wal
21.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1924-12-24 - Lucas Leendert van Leeuwen & Sjoukje Johanna Petronella van der Wal
22.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1901-07-[18] nr 6928 - Lucas Leendert van Leeuwen
23.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1948-04-[27] nr 1640 - Lucas Leendert van Leeuwen
24.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1900-01-[16] nr 553 - Taeke Alexander van der Wal
25.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1900-01-18 nr 549 - Taeke Alexander van der Wal
26.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1905-08-01 nr 7467 - Elizabeth Pieternella Johanna van der Wal
27.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1927-05-19 - Gerardus Petrus Franciscus Sonders & Elizabeth Pieternella Johanna van der Wal
28.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1902-12-[22] nr 12106 - Gerardus Petrus Franciscus Sonders