deellijsten Abma Rotterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 25.12.2021
Sjoukje Alida Abma
Rotterdam 1898 ‑ ? *
vader
Murk (Alleszn) Abma
1857 ‑ 1939
grootvader aan vaderskant
Alle (Murkszn) Abma
1831 ‑ 1872
grootmoeder aan vaderskant
Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga
1834 ‑ 1925
moeder
Jacoba Wilhelmina Gilon
1872 ‑ 1947
grootvader aan moederskant
Toussaint Bartolomeus Gilon
1833 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Wilhelmina Jacoba IJburg
1845 ‑ ?
Sjoukje Alida Abma, geboren Rotterdam 20 augustus 1898,1 overleden *,2 dochter van Murk (Alleszn) Abma en Jacoba Wilhelmina Gilon,
 
trouwt Rotterdam 21 mei 19193 met Wilhelm Burgerhout, geboren Hillegersberg 19 april 1894,4 overleden Rotterdam 12 maart 1942,5 zoon van Jan Burgerhout en Willemina Catriena Botermans.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1898-08-20 nr 7088 - Sjoukje Alida Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1919-05-21 - Wilhelm Burgerhout & Sjoukje Alida Abma
4.  Hillegersberg * NL-ZH Rotterdam G 1894-04-[19] nr 70 - Wilhem Burgerhout
5.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1942-03-[12] nr 38 - Wilhelm Burgerhout