JanMolenweg.nl Abma Rotterdam favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Sjoukje Alida Abma
Rotterdam 1898 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Alle (Murkszn) Abma 1831 ‑ 1872
Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga 1834 ‑ 1925
grootouders aan moederskant
Toussaint Bartolomeus Gilon 1833 ‑ ?
Wilhelmina Jacoba IJburg 1845 ‑ ?
vader
Murk (Alleszn) Abma 1857 ‑ 1939
moeder
Jacoba Wilhelmina Gilon 1872 ‑ 1947
Sjoukje Alida Abma, geboren Rotterdam 20 augustus 1898, 1  overleden *, 2  dochter van Murk (Alleszn) Abma en Jacoba Wilhelmina Gilon,
 
trouwt Rotterdam 21 mei 1919 3  met Wilhelm Burgerhout, geboren Hillegersberg 19 april 1894, 4  overleden Rotterdam 12 maart 1942, 5  zoon van Jan Burgerhout en Willemina Catriena Botermans.
 
1.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1898-08-20 nr 7088 - Sjoukje Alida Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1919-05-21 - Wilhelm Burgerhout & Sjoukje Alida Abma
4.  Hillegersberg * NL-ZH Rotterdam G 1894-04-[19] nr 70 - Wilhem Burgerhout
5.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1942-03-[12] nr 38 - Wilhelm Burgerhout