deellijsten Abma Hoeksche Waard fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 25.12.2021
Wilhelmina Jacoba Abma
Maasdam 1896 ‑ ? *
vader
Murk (Alleszn) Abma
1857 ‑ 1939
grootvader aan vaderskant
Alle (Murkszn) Abma
1831 ‑ 1872
grootmoeder aan vaderskant
Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga
1834 ‑ 1925
moeder
Jacoba Wilhelmina Gilon
1872 ‑ 1947
grootvader aan moederskant
Toussaint Bartolomeus Gilon
1833 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Wilhelmina Jacoba IJburg
1845 ‑ ?
Wilhelmina Jacoba Abma, geboren Maasdam 6 januari 1896,1 overleden *,2 dochter van Murk (Alleszn) Abma en Jacoba Wilhelmina Gilon,
 
trouwt Rotterdam 5 februari 19203 met Pieter Frederik Jacobus Zwart, geboren Rotterdam 14 september 1894,4 overleden *,2 zoon van Cornelis Zwart en Elizabeth Quispel.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Maasdam * NL-ZH Hoeksche Waard G 1896-01-07 nr 2 - Wilhelmina Jacoba Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1920-02-05 - Pieter Frederik Jacobus Zwart & Wilhelmina Jacoba Abma
4.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1894-09-[14] nr 5047 - Pieter Frederik Jacobus Zwart