personen Abma
kwartierstaten
persoonskaarten parentelen fotoalbums handleiding
klik op een groen gekleurd in superscript geplaatst nummer om naar de bronverwijzing te gaan
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar ... de persoonskaart van de betreffende persoon is nog in voorbereiding
JanMolenweg.nl   persoonskaart 147060   versie 10.08.2019
Murk (Riemerszn) Abma
IJlst 1859 - 1933 *
grootouders aan vaderskant
•  Murk (Abeszn) Abma
•  Janke (Allesdr) van der Werf
grootouders aan moederskant
•  Sybren (Uiltjeszn) Wiersma
•  Froukjen (Jansdr) Wijnja
vader
•  Riemer (Murkszn) Abma
moeder
•  Antje Wiersma

Murk (Riemerszn) Abma, geboren IJlst 26 maart 1859,1 timmerman 1884,2 timmerman 1911,3 overleden * 1 juli 1933,4 zoon van Riemer (Murkszn) Abma en Antje Wiersma,
•  trouwt Leeuwarden 31 mei 18842 met Rinske Kuipers, geboren Leeuwarden 14 september 1861,5 dienstbode 1884,2 overleden * 25 december 1945,4 dochter van Epke Kuipers en Sijtske Wielinga.
•  uit dit huwelijk:
1. Antje (Murksdr) Abma, geboren * 4 maart 1885,4 overleden * 18 juni 1967,4 trouwt * 19134 met Hille Wischmeyer, geboren Franeker 17 januari 1879,6 overleden * 1 oktober 1966,4 zoon van Willem (Hendrikszn) Wischmeyer en Grietje (Douwesdr) Dijkstra.
2. Epco (Murkszn) Abma, geboren * 8 november 1893,4 overleden * 1 januari 1973,4 trouwt *4 met Winnefred NN, geboren * circa 1900,4 overleden *,4 dochter van NN NN en NN NN.
3. Riemer (Murkszn) Abma, geboren Amsterdam 21 augustus 1896,7 boekhouder 1911,3 overleden *,4 trouwt Amsterdam 1 juni 19113 met Alida Hendrika Beijer, geboren Amsterdam 12 mei 1888,8 overleden *,4 dochter van Hendrik Jan Beijer en Wilhelmina Elisabeth Gerardina van Kleeff.
4. Reink (Murkszn) Abma, geboren * 30 juni 1899,4 overleden * 28 juni 1982.41.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1859-03-28 nr 10 - Murk Abma
2.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1884-05-31 nr 89 - Murk Abma & Rinske Kuipers
3.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1911-06-01 reg 3C fol 38v - Riemer Murk Abma & Alida Hendrika Beijer
4.  nadere gegevens zijn welkom ... e-mail uw feedback
5.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1861-09-16 nr 589 - Rinske Kuipers
6.  Franeker * NL-FR Waadhoeke G 1879-01-20 nr 13 - Hille Wischmeyer
7.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1896-08-[21] - [Riemer Abma]
8.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1888-05-[12] - [Alida Hendrika Beijer]