JanMolenweg.nl Abma Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Murk (Riemerszn) Abma
IJlst 1859 ‑ 1933 *
grootouders aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma 1803 ‑ 1836
Janke (Allesdr) van der Werf 1799 ‑ 1884
grootouders aan moederskant
Sybren (Uiltjeszn) Wiersma 1796 ‑ 1869
Froukjen (Jansdr) Wijnja 1798 ‑ ?
vader
Riemer (Murkszn) Abma 1835 ‑ 1915
moeder
Antje Wiersma 1835 ‑ 1896
Murk (Riemerszn) Abma, geboren IJlst 26 maart 1859, 1  timmerman 1884, 2  timmerman 1911, 3  overleden * 1 juli 1933, 4  zoon van Riemer (Murkszn) Abma en Antje Wiersma,
 
trouwt Leeuwarden 31 mei 1884 2  met Rinske Kuipers, geboren Leeuwarden 14 september 1861, 5  dienstbode 1884, 2  overleden * 25 december 1945, 4  dochter van Epke Kuipers en Sijtske Wielinga.
 
uit het huwelijk met Rinske Kuipers:
 
1. Antje (Murksdr) Abma, geboren * 4 maart 1885, 4  overleden * 18 juni 1967, 4  trouwt * 1913 4  met Hille Wischmeyer, geboren Franeker 17 januari 1879, 6  overleden * 1 oktober 1966, 4  zoon van Willem (Hendrikszn) Wischmeyer en Grietje (Douwesdr) Dijkstra.
 
2. Epco (Murkszn) Abma, geboren * 8 november 1893, 4  overleden * 1 januari 1973, 4  trouwt * 4  met Winnefred NN, geboren * circa 1900, 4  overleden *. 4 
 
3. Riemer (Murkszn) Abma, geboren Amsterdam 21 augustus 1896, 7  boekhouder 1911, 3  overleden *, 4  trouwt Amsterdam 1 juni 1911 3  met Alida Hendrika Beijer, geboren Amsterdam 12 mei 1888, 8  overleden *, 4  dochter van Hendrik Jan Beijer en Wilhelmina Elisabeth Gerardina van Kleeff.
 
4. Reink (Murkszn) Abma, geboren * 30 juni 1899, 4  overleden * 28 juni 1982. 4 
 
1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1859-03-28 nr 10 - Murk Abma
2.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1884-05-31 nr 89 - Murk Abma & Rinske Kuipers
3.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1911-06-01 reg 3C fol 38v - Riemer Murk Abma & Alida Hendrika Beijer
4.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
5.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1861-09-16 nr 589 - Rinske Kuipers
6.  Franeker * NL-FR Waadhoeke G 1879-01-20 nr 13 - Hille Wischmeyer
7.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1896-08-[21] - [Riemer Abma]
8.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1888-05-[12] - [Alida Hendrika Beijer]