JanMolenweg.nl Abma Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Froukjen (Riemersdr) Abma
IJlst 1861 ‑ 1949 Arcadia
grootouders aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma 1803 ‑ 1836
Janke (Allesdr) van der Werf 1799 ‑ 1884
grootouders aan moederskant
Sybren (Uiltjeszn) Wiersma 1796 ‑ 1869
Froukjen (Jansdr) Wijnja 1798 ‑ ?
vader
Riemer (Murkszn) Abma 1835 ‑ 1915
moeder
Antje Wiersma 1835 ‑ 1896
Froukjen (Riemersdr) Abma, geboren IJlst 18 juni 1861, 1  overleden Arcadia 8 december 1949, 2  dochter van Riemer (Murkszn) Abma en Antje Wiersma,
 
trouwt IJlst 11 mei 1884 3  met Johannes (Nammenszn) Bouma, geboren Sneek 16 mei 1862, 4  overleden * 8 mei 1917, 5  zoon van Nammen (Obbeszn) Bouma en Riemke (Wybesdr) Wilbers.
 
uit het huwelijk met Johannes (Nammenszn) Bouma:
 
1. Nammen Bouma, geboren Hidaard 4 november 1884, 6  overleden Ansley 3 februari 1977, 7  trouwt * 5  met Marie Magdelena Franzen, geboren Arcadia 23 november 1898, 8  overleden * 2 oktober 1947, 5  dochter van Dirk O. Franzen en Sophia C. Peters.
 
2. Antje Bouma, geboren Sneek 8 november 1886, 9  overleden * 5 februari 1954, 5  trouwt * 5  met Porter Swinfin Dunlap, geboren * circa 1885, 5  overleden *. 5 
 
3. Riemer Bouma, geboren Sneek 13 juli 1888, 10  overleden * 8 mei 1980, 5  trouwt * 5  met Mary Travis, geboren * circa 1888, 5  overleden *. 5 
 
4. Obbe Bouma, geboren Sneek 22 januari 1893, 11  overleden Amarillo 8 oktober 1978, 12  trouwt * 5  met Gertrude Barnes, geboren * circa 1895, 5  overleden *. 5 
 
5. Murk Bouma, geboren Sneek 19 juli 1894, 13  overleden Waynoka 23 februari 1991, 14  trouwt * 5  met Myrtle S. Barnes, geboren * circa 1895, overleden *. 5 
 
6. Willie Bouma, geboren * 8 februari 1898, 5  overleden * september 1898. 5 
 
7. Jennie M. Bouma, geboren * 4 februari 1901, 15  overleden *, 5  trouwt * 5  met Martinus Biemond, geboren * circa 1901, 5  overleden *. 5 
 
1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1861-06-19 nr 36 - Froukjen Abma
2.  Arcadia * US-NE Valley County O 1949-12-[08] - [Froukjen Abma]
3.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1884-05-11 nr 7 - Johannes Bouma & Froukjen Abma
4.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1862-05-17 nr 122 - Johannes Bouma
5.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
6.  Hidaard * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1884-11-06 - Nammen Bouma
7.  Ansley * US-NE Custer County O 1977-02-[03] - [Nammen Bouma]
8.  Arcadia * US-NE Valley County G 1898-11-[23] - [Marie Magdelena Franzen]
9.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1886-11-08 nr 263 - Antje Bouma
10.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1888-07-14 nr 182 - Riemer Bouma
11.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1893-01-23 nr 24 - Obbe Bouma
12.  Amarillo * US-TX Potter County O 1978-10-[08] - [Obbe Bouma]
13.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1874-07-20 nr 210 - Murk Bouma
14.  Waynoka * US-OK Woods County O 1991-02-[23] - [Murk Bouma]
15.  *** * US-NE Butler County G 1901-02-[04] - [Jennie M. Bouma]