JanMolenweg.nl Abma Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Janke (Riemersdr) Abma
IJlst 1863 ‑ 1933 Easton
grootouders aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma 1803 ‑ 1836
Janke (Allesdr) van der Werf 1799 ‑ 1884
grootouders aan moederskant
Sybren (Uiltjeszn) Wiersma 1796 ‑ 1869
Froukjen (Jansdr) Wijnja 1798 ‑ ?
vader
Riemer (Murkszn) Abma 1835 ‑ 1915
moeder
Antje Wiersma 1835 ‑ 1896
Janke (Riemersdr) Abma, geboren IJlst 7 februari 1863, 1  overleden Easton 20 juni 1933, 2  dochter van Riemer (Murkszn) Abma en Antje Wiersma,
 
trouwt IJlst 8 april 1883 3  met Rimmer (Anneszn) Hettinga, geboren De Hommerts 28 augustus 1861, 4  overleden Ringle / Easton 17 januari 1938, 5  zoon van Anne (Pieterszn) Hettinga en Pietje (Rimmersdr) de Vries.
 
uit het huwelijk met Rimmer (Anneszn) Hettinga:
 
1. Anne (Rimmerszn) Hettinga, geboren Hidaard 10 september 1883, 6  overleden Easton 17 augustus 1962, 7  trouwt Wausau 5 november 1915 8  met Susie Fraaza, geboren Muskegon 1 maart 1886, 9  overleden Ringle 20 mei 1977. 10 
 
2. Riemer (Rimmerszn) Hettinga, geboren Hidaard 5 oktober 1884, 11  overleden Grandville 8 november 1962, 12  trouwt Birnamwood 1 juli 1911 13  met Tjeerdtje (Taekesdr) Sjoerdsma, geboren Ternaard 4 november 1891, 14  overleden Grandville 8 januari 1979, 15  dochter van Taeke (Sjoerdszn) Sjoerdsma en Klaaske (Annesdr) Meinema en weduwe van John Wynalda.
 
3. Pieter (Rimmerszn) Hettinga, geboren Burgwerd 25 april 1886, 16  overleden Easton / Ringle 30 december 1958, 17  trouwt Easton 28 november 1907 18  met Anne Tepaske, geboren Harrison 16 oktober 1888, 19  overleden Wausau 2 september 1965, 20  dochter van Derk Jan Tepaske en Aukje (Ariensdr) van der Schaaf.
 
4. Murk (Rimmerszn) Hettinga, geboren Wonseradeel 3 juli 1887, 21  overleden Vicksburg-MI 1 oktober 1958, 22  trouwt Kalamazoo 26 maart 1913 23  met Gertrude Sopjes, geboren * circa 1890, 24  overleden * september 1945, 24  dochter van Olfert Sopjes en Geertruij Elisabeth Elffers.
 
5. Sybren (Rimmerszn) Hettinga, geboren Wonseradeel 20 december 1888, 25  overleden * 21 februari 1958, 24  trouwt * 30 augustus 1912 24  met Johanna Tepaske, geboren Harrison 31 december 1890, 26  overleden Harvard 7 mei 1978, 27  dochter van Derk Jan Tepaske en Aukje (Ariensdr) van der Schaaf.
 
6. Pietje Antje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Burgwerd 31 januari 1891, 28  overleden Ringle 6 augustus 1939, 29  trouwt (1) Wausau 13 september 1915 30  met Jelle (Pieterszn) Holster, geboren Bozum 24 juni 1887, 31  overleden Ringle 15 januari 1929, 32  zoon van Pieter (Pieterszn) Holster en Anskje (Jellesdr) Sybrandy; trouwt (2) Easton 5 juli 1932 33  met Henry Johan Geurink, geboren Sheboygan County 21 maart 1870, 34  overleden Ringle 6 juli 1959, 35  zoon van Aren Jan Geurink en Harmina Oonk en weduwnaar van Aafke Jensema.
 
7. Jan (Rimmerszn) Hettinga, geboren Bolsward 27 juli 1892, 36  overleden Wausau 7 mei 1965, 37  trouwt * 24  met Cynthia Tepaske, geboren * 1887, 24  overleden * 1946, 24  dochter van Derk Jan Tepaske en Aukje (Ariensdr) van der Schaaf.
 
8. Antje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 29 oktober 1893, 38  overleden Bolsward 17 januari 1895. 39 
 
9. Rimmer (Rimmerszn) Hettinga, geboren Bolsward 9 juli 1895, 40  overleden * mei 1984. 24 
 
10. Froukje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 20 april 1897, 41  overleden Bolsward 14 juli 1897. 42 
 
11. Sipkje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 20 april 1897, 43  overleden *, 24  trouwt Wausau 3 juni 1925 44  met Henry Harsevoort, geboren * 24 november 1892, 24  overleden * 30 december 1968. 24 
 
12. Antje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 17 januari 1899, 45  overleden Schofield 15 augustus 1989, 46  trouwt * 24  met Dirk (Harmenszn) Herrema, geboren Sint Jacobiparochie 6 maart 1895, 47  overleden Ringle 26 februari 1968, 48  zoon van Harmen (Janszn) Herrema en Gaatske (Pietersdr) Bosje.
 
13. Froukje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 16 maart 1900, 49  overleden Bolsward 8 juni 1900. 50 
 
14. Froukje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 15 juli 1901, 51  overleden Bolsward 11 mei 1903. 52 
 
15. Lolkje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 4 december 1902, 53  overleden Bolsward 23 mei 1903. 54 
 
16. naamloos Hettinga, geboren * 15 juni 1905, 55  overleden * 15 juni 1905. 24 
 
17. Theodore (Rimmerszn) Hettinga, geboren Ringle 17 augustus 1906, 56  overleden Wausau 2 augustus 1959, 57  trouwt Easton 23 maart 1935 58  met Esther Ruth Kole, geboren Ringle 7 januari 1916, 59  overleden Wausau 20 juni 2003, 60  dochter van Adriaan Kole en Adriana Kraak.
 
18. Benjamin (Rimmerszn) Hettinga, geboren Ringle 21 september 1907, 61  overleden * 14 juni 1960, 24  begraven Ringle, Forestville Cemetery juni 1960, 62  trouwt * 24  met Effie Fraaza, geboren * 15 maart 1917, 24  overleden * 15 september 1992, 24  begraven Ringle, Forestville Cemetery, 63  dochter van Henry Fraaza en Clara den Hollander.
 
1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1863-02-10 nr 6 - Janke Abma
2.  Easton * US-WI Marathon County O 1933-06-[20] - [Janke Abma]
3.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1883-04-08 nr 1 - Rimmer Hettinga & Janke Abma
4.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1861-08-28 nr 234 - Rimmer Hettinga
5.  Ringle / Easton * US-WI Marathon County O 1938-01-[17] - [Rimmer Hettinga]
6.  Hidaard * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1883-09-11 - Anne Hettinga
7.  Easton * US-WI Marathon County O 1962-08-[17] - [Anne Hettinga]
8.  Wausau * US-WI Marathon County T 1915-11-05 - [Anne Hettinga & Susie Fraaza]
9.  Muskegon * US-MI Muskegon County G 1886-03-[01] - [Susie Fraaza]
10.  Ringle * US-WI Marathon County O 1977-05-[20] - [Susie Fraaza]
11.  Hidaard * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1884-10-06 - Riemer Hettinga
12.  Grandville * US-MI Kent County O 1962-11-[08] - [Riemer Hettinga]
13.  Birnamwood * US-WI Marathon County T 1911-07-01 - [Riemer Hettinga & Tjeerdtje Sjoerdsma]
14.  Ternaard * NL-FR Noardeast-Fryslân G 1891-11-05 nr 150 - Tjeerdtje Sjoerdsma
15.  Grandville * US-MI Kent County O 1979-01-[08] - [Tjeerdtje Sjoerdsma]
16.  Burgwerd * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1886-04-27 nr 155 - Pieter Hettinga
17.  Easton / Ringle * US-WI Marathon County O 1958-12-[30] - [Pieter Hettinga]
18.  Easton * US-WI Marathon County T 1907-11-28 - [Pieter Hettinga & Anne Tepaske] (of Easton * US-WI Adams County?)
19.  Harrison * US-SD Douglas County G 1888-10-[16] - [Anne Tepaske]
20.  Wausau * US-WI Marathon County O 1965-09-[02] - [Anne Tepaske]
21.  Wonseradeel * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1887-07-04 nr 222 - Murk Hettinga
22.  Vicksburg-MI * US-MI Kalamazoo County O 1958-10-[01] - [Martin Hettinga]
23.  Kalamazoo * US-MI Kalamazoo County T 1913-03-26 - [Martin Hettinga & Gertrude Sopjes]
24.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
25.  Wonseradeel * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1888-12-21 nr 374 - Sybren Hettinga
26.  Harrison * US-SD Douglas County G 1890-12-[31] - [Johanna Tepaske]
27.  Harvard * US-IL McHenry County O 1978-05-[07] - [Johanna Tepaske]
28.  Burgwerd * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1891-02-02 nr 33 - Pietje Antje Hettinga
29.  Ringle * US-WI Marathon County O 1939-08-[06] - [Pietje Antje Hettinga]
30.  Wausau * US-WI Marathon County T 1915-09-13 - [Jelle Holster & Pietje Antje Herttinga]
31.  Bozum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1887-06-25 nr 74 = Jelle Holster
32.  Ringle * US-WI Marathon County O 1929-01-[15] - [Jelle Holster]
33.  Easton * US-WI Marathon County T 1932-07-05 - [Henry Geurink & Frances Hettinga]
34.  Sheboygan County * US-WI Sheboygan County G 1870-03-[21] - [Henry Johan Geurink]
35.  Ringle * US-WI Marathon County O 1959-07-[06] - [Henry Johan Geurink]
36.  Bolsward * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1892-07-27 nr 89 - Jan Hettinga
37.  Wausau * US-WI Marathon County O 1965-05-[07] - [Jan Hettinga]
38.  Bolsward * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1893-10-30 nr 155 - Antje Hettinga
39.  Bolsward * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1895-01-18 nr 7 - Antje Hettinga
40.  Bolsward * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1895-07-09 nr 94 - Rimmer Hettinga
41.  Bolsward * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1897-04-20 nr 49 - Froukje Hettinga
42.  Bolsward * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1897-07-15 nr 47 - Froukje Hettinga
43.  Bolsward * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1897-04-20 nr 48 - Sipkje Hettinga
44.  Wausau * US-WI Marathon County T 1925-06-03 - [Henry Harsevoort & Sipkje Rimmers Hettinga
45.  Bolsward * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1899-01-19 nr 10 - Antje Hettinga
46.  Schofield * US-WI Marathon County O 1989-08-[15] - [Antje Hettinga]
47.  Sint Jacobiparochie * NL-FR Waadhoeke G 1895-03-07 nr 41 - Dirk Herrema
48.  Ringle * US-WI Marathon County O 1968-02-[26] - [Richard Herrema]
49.  Bolsward * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1900-03-[16] - [Froukje Hettinga]
50.  Bolsward * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1900-06-09 nr 103 - Froukje Hettinga
51.  Bolsward * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1901-07-15 nr 112 - Froukje Hettinga
52.  Bolsward * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1903-05-12 nr 55 - Froukje Hettinga
53.  Bolsward * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1902-12-05 nr 165 - Lolkje Hettinga
54.  Bolsward * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1903-05-23 nr 72 - Lolkje Hettinga
55.  levenloos geboren
56.  Ringle * US-WI Marathon County G 1906-08-[17] - [Theodore Hettinga]
57.  Wausau * US-WI Marathon County O 1959-08-[02] - [Theodore Hettinga]
58.  Easton * US-WI Marathon County T 1935-03-23 - [Theodore Hettinga & Esther Ruth Kole]
59.  Ringle * US-WI Marathon County G 1916-01-[07] - [Esther Ruth Kole]
60.  Wausau * US-WI Marathon CountyO 2003-06-[20] - [Esther Ruth Kole]
61.  Ringle * US-WI Marathon County G 1907-09-[21] - [Benjamin Hettinga]
62.  Ringle, Forestville Cemetery * US-WI Marathon County B 1960-06-** - [Benjamin Hettinga]
63.  Ringle, Forestville Cemetery * US-WI Marathon County B 1992 ? [Effie Fraaza]