personen Abma
kwartierstaten
persoonskaarten parentelen fotoalbums handleiding
klik op een groen gekleurd in superscript geplaatst nummer om naar de bronverwijzing te gaan
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar ... de persoonskaart van de betreffende persoon is nog in voorbereiding
JanMolenweg.nl   persoonskaart 147063   versie 10.08.2019
Sijbren (Riemerszn) Abma
IJlst 1864 - 1905 Joure
grootouders aan vaderskant
•  Murk (Abeszn) Abma
•  Janke (Allesdr) van der Werf
grootouders aan moederskant
•  Sybren (Uiltjeszn) Wiersma
•  Froukjen (Jansdr) Wijnja
vader
•  Riemer (Murkszn) Abma
moeder
•  Antje Wiersma

Sijbren (Riemerszn) Abma, geboren IJlst 25 november 1864,1 schoenmaker 1893,2 schoenmaker 1893,3 schoenmaker 1894,4 schoenmaker 1894,5 schoenmaker 1897,6 schoenmaker 1898,7 schoenmaker 1902,8 schoenmaker 1905,9 overleden Joure 20 juni 1905,9 zoon van Riemer (Murkszn) Abma en Antje Wiersma,
•  trouwt Joure 19 maart 18933 met Grietje (Nannesdr) van der Leen, geboren Joure 6 februari 1865,10 zonder beroep 1893,2 zonder beroep 1893,3 zonder beroep 1894,4 zonder beroep 1894,5 zonder beroep 1897,6 zonder beroep 1898,7 zonder beroep 1902,8 zonder beroep 1922,11 overleden Joure 18 juni 1922,11 dochter van Nanne (Hesselszn) van der Leen en Geertje (Allesdr) Hosper.
•  uit dit huwelijk:
1. Geertje Abma, geboren IJlst 16 december 1893,2 overleden *.12
2. naamloos Abma, levenloos geboren dochter, geboren IJlst 22 december 1894.5
3. naamloos Abma, levenloos geboren dochter, geboren IJlst 22 december 1894.4
4. Riemer Abma, geboren Sneek 26 augustus 1897,6 overleden *,12 trouwt Joure 10 juli 192413 met Anna Soetinga, geboren Joure 4 maart 1897,14 overleden *,12 dochter van Jacob Soetinga en Alida Lizette Zandhuis.
5. Nanne Abma, geboren Sneek 8 december 1898,7 overleden *,12 trouwt Joure 18 februari 192615 met Froukje Jelsma, geboren Joure 18 september 1900,16 overleden *,12 dochter van Albert Jelsma en Neeltje Slijt.
6. Antje Abma, geboren Joure 7 februari 1902,8 overleden *.1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1864-11-26 nr 47 - Sijbren Abma
2.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1893-12-18 nr 38 - Geertje Abma
3.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) T 1893-03-19 nr 6 - Sijbren Abma & Grietje van der Leen
4.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1894-12-24 nr 33 - levenloos geboren dochter Abma
5.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1894-12-24 nr 34 - levenloos geboren dochter Abma
6.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1897-08-26 nr 206 - Riemer Abma
7.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1898-12-09 nr 327 - Nanne Abma
8.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1902-02-08 nr 23 - Antje Abma
9.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) O 1905-06-21 nr 77 - Sijbren Abma
10.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1865-02-08 nr 31 - Grietje van der Leen
11.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) O 1922-06-19 nr 52 - Grietje van der Leen
12.  nadere gegevens zijn welkom ... e-mail uw feedback
13.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) T 1924-07-10 nr 38 - Riemer Abma & Anna Soetinga
14.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1897-03-05 nr 43 - Anna Soetinga
15.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) T 1926-02-18 nr 5 - Nanne Abma & Froukje Jelsma
16.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1900-09-18 nr 145 - Froukje Jelsma