deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 25.12.2021
Sijbren (Riemerszn) Abma
IJlst 1864 ‑ 1905 Joure
vader
Riemer (Murkszn) Abma
1835 ‑ 1915
grootvader aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma
1803 ‑ 1836
grootmoeder aan vaderskant
Janke (Allesdr) van der Werf
1799 ‑ 1884
moeder
Antje Wiersma
1835 ‑ 1896
grootvader aan moederskant
Sybren (Uiltjeszn) Wiersma
1796 ‑ 1869
grootmoeder aan moederskant
Froukjen (Jansdr) Wijnja
1798 ‑ ?
Sijbren (Riemerszn) Abma, geboren IJlst 25 november 1864,1 schoenmaker 1893,2 schoenmaker 1893,3 schoenmaker 1894,4 schoenmaker 1894,5 schoenmaker 1897,6 schoenmaker 1898,7 schoenmaker 1902,8 schoenmaker 1905,9 overleden Joure 20 juni 1905,9 zoon van Riemer (Murkszn) Abma en Antje Wiersma,
 
trouwt Joure 19 maart 18933 met Grietje (Nannesdr) van der Leen, geboren Joure 6 februari 1865,10 zonder beroep 1893,2 zonder beroep 1893,3 zonder beroep 1894,4 zonder beroep 1894,5 zonder beroep 1897,6 zonder beroep 1898,7 zonder beroep 1902,8 zonder beroep 1922,11 overleden Joure 18 juni 1922,11 dochter van Nanne (Hesselszn) van der Leen en Geertje (Allesdr) Hosper.
 
uit het huwelijk met Grietje (Nannesdr) van der Leen:
 
1. Geertje Abma, geboren IJlst 16 december 1893,2 overleden *.12
 
2. naamloos Abma, geboren IJlst 22 december 1894,13 overleden IJlst 22 december 1894.5
 
3. naamloos Abma, geboren IJlst 22 december 1894,13 overleden IJlst 22 december 1894.4
 
4. Riemer Abma, geboren Sneek 26 augustus 1897,6 overleden *,12 trouwt Joure 10 juli 192414 met Anna Soetinga, geboren Joure 4 maart 1897,15 overleden *,12 dochter van Jacob Soetinga en Alida Lizette Zandhuis.
 
5. Nanne Abma, geboren Sneek 8 december 1898,7 overleden *,12 trouwt Joure 18 februari 192616 met Froukje Jelsma, geboren Joure 18 september 1900,17 overleden *,12 dochter van Albert Jelsma en Neeltje Slijt.
 
6. Antje Abma, geboren Joure 7 februari 1902,8 overleden *.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1864-11-26 nr 47 - Sijbren Abma
2.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1893-12-18 nr 38 - Geertje Abma
3.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) T 1893-03-19 nr 6 - Sijbren Abma & Grietje van der Leen
4.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1894-12-24 nr 33 - levenloos geboren dochter Abma
5.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1894-12-24 nr 34 - levenloos geboren dochter Abma
6.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1897-08-26 nr 206 - Riemer Abma
7.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1898-12-09 nr 327 - Nanne Abma
8.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1902-02-08 nr 23 - Antje Abma
9.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) O 1905-06-21 nr 77 - Sijbren Abma
10.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1865-02-08 nr 31 - Grietje van der Leen
11.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) O 1922-06-19 nr 52 - Grietje van der Leen
12.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
13.  levenloos geboren
14.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) T 1924-07-10 nr 38 - Riemer Abma & Anna Soetinga
15.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1897-03-05 nr 43 - Anna Soetinga
16.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) T 1926-02-18 nr 5 - Nanne Abma & Froukje Jelsma
17.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1900-09-18 nr 145 - Froukje Jelsma