JanMolenweg.nl Abma Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Sijbren (Riemerszn) Abma
IJlst 1864 ‑ 1905 Joure
grootouders aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma 1803 ‑ 1836
Janke (Allesdr) van der Werf 1799 ‑ 1884
grootouders aan moederskant
Sybren (Uiltjeszn) Wiersma 1796 ‑ 1869
Froukjen (Jansdr) Wijnja 1798 ‑ ?
vader
Riemer (Murkszn) Abma 1835 ‑ 1915
moeder
Antje Wiersma 1835 ‑ 1896
Sijbren (Riemerszn) Abma, geboren IJlst 25 november 1864, 1  schoenmaker 1893, 2  schoenmaker 1893, 3  schoenmaker 1894, 4  schoenmaker 1894, 5  schoenmaker 1897, 6  schoenmaker 1898, 7  schoenmaker 1902, 8  schoenmaker 1905, 9  overleden Joure 20 juni 1905, 9  zoon van Riemer (Murkszn) Abma en Antje Wiersma,
 
trouwt Joure 19 maart 1893 3  met Grietje (Nannesdr) van der Leen, geboren Joure 6 februari 1865, 10  zonder beroep 1893, 2  zonder beroep 1893, 3  zonder beroep 1894, 4  zonder beroep 1894, 5  zonder beroep 1897, 6  zonder beroep 1898, 7  zonder beroep 1902, 8  zonder beroep 1922, 11  overleden Joure 18 juni 1922, 11  dochter van Nanne (Hesselszn) van der Leen en Geertje (Allesdr) Hosper.
 
uit het huwelijk met Grietje (Nannesdr) van der Leen:
 
1. Geertje Abma, geboren IJlst 16 december 1893, 2  overleden *. 12 
 
2. naamloos Abma, geboren IJlst 22 december 1894, 13  overleden IJlst 22 december 1894. 5 
 
3. naamloos Abma, geboren IJlst 22 december 1894, 13  overleden IJlst 22 december 1894. 4 
 
4. Riemer Abma, geboren Sneek 26 augustus 1897, 6  overleden *, 12  trouwt Joure 10 juli 1924 14  met Anna Soetinga, geboren Joure 4 maart 1897, 15  overleden *, 12  dochter van Jacob Soetinga en Alida Lizette Zandhuis.
 
5. Nanne Abma, geboren Sneek 8 december 1898, 7  overleden *, 12  trouwt Joure 18 februari 1926 16  met Froukje Jelsma, geboren Joure 18 september 1900, 17  overleden *, 12  dochter van Albert Jelsma en Neeltje Slijt.
 
6. Antje Abma, geboren Joure 7 februari 1902, 8  overleden *.
 
1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1864-11-26 nr 47 - Sijbren Abma
2.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1893-12-18 nr 38 - Geertje Abma
3.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) T 1893-03-19 nr 6 - Sijbren Abma & Grietje van der Leen
4.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1894-12-24 nr 33 - levenloos geboren dochter Abma
5.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1894-12-24 nr 34 - levenloos geboren dochter Abma
6.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1897-08-26 nr 206 - Riemer Abma
7.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1898-12-09 nr 327 - Nanne Abma
8.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1902-02-08 nr 23 - Antje Abma
9.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) O 1905-06-21 nr 77 - Sijbren Abma
10.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1865-02-08 nr 31 - Grietje van der Leen
11.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) O 1922-06-19 nr 52 - Grietje van der Leen
12.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
13.  levenloos geboren
14.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) T 1924-07-10 nr 38 - Riemer Abma & Anna Soetinga
15.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1897-03-05 nr 43 - Anna Soetinga
16.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) T 1926-02-18 nr 5 - Nanne Abma & Froukje Jelsma
17.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1900-09-18 nr 145 - Froukje Jelsma