deellijsten Berg Rotterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Maria van den Bergh
Rotterdam 1872 ‑ 1929 Beverwijk
vader
Carel Hendrik van den Bergh
1830 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Pieter van den Bergh
? ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Dirkje van Rijn
? ‑ ?
moeder
Hendrika Johanna Zuur
1830 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Dirk Zuur
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Cornelia Groenewoud
? ‑ ?
Maria van den Bergh, geboren Rotterdam 4 juli 1872,1 overleden Beverwijk 14 oktober 1929,2 dochter van Carel Hendrik van den Bergh en Hendrika Johanna Zuur,
 
trouwt Schagen 29 december 19163 (door echtscheiding ontbonden 19 maart 1923) met Johannes Petrus (Alleszn) Abma, geboren IJlst 26 juni 1861,4 politieagent 1886,5 brigadier van politie 1911,6 gemeenteveldwachter 1916,3 concierge 1920,7 conciërge 1923,8 zonder beroep 1939,9 overleden Alkmaar 15 juli 1939,9 zoon van Alle (Murkszn) Abma en Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga en weduwnaar van Klaaske (Johannesdr) Hoekstra; hij hertrouwt Schagen 3 mei 19238 met Meinsje Prins.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1872-07-[04] nr 2827 - Maria van den Bergh
2.  Beverwijk * NL-NH Beverwijk O 1929-10-16 nr 126 - Maria van den Bergh
3.  Schagen * NL-NH Schagen T 1916-12-29 nr 24 - Johannes Petrus Abma & Maria van den Bergh
4.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1861-06-29 nr 38 - Johannes Petrus Abma
5.  Hoorn NH * NL-NH Hoorn T 1886-10-29 nr 65 - Johannes Petrus Abma & Klaaske Hoekstra
6.  Loosduinen * NL-ZH Den Haag O 1911-04-22 nr 55 = Sjoukjen Abma
7.  Purmerend * NL-NH Purmerend T 1920-08-12 nr 41 - Johannes Petrus Abma & Stijntje Westmijze
8.  Schagen * NL-NH Schagen T 1923-05-03 nr 15 - Johannes Petrus Abma & Meinsje Prins
9.  Alkmaar * NL-NH Alkmaar O 1939-07-18 nr 329 = Johannes Petrus Abma