deellijsten België fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Henriëtte Elisabeth Jochems
Brussel 1882 ‑ 1968 Wassenaar
vader
Joachim Jochems
1826 ‑ 1901
grootvader aan vaderskant
Hendrik Jochems
1800 ‑ 1872
grootmoeder aan vaderskant
Wilhelmina Elisabeth van Reede van Oudshoorn
1802 ‑ 1899
moeder
Catharina Maria Christine Alida Margaretha Brouwer
1851 ‑ 1891
grootvader aan moederskant
Hendrik Johan Brouwer
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Margaretha Cornelia ten Hove
? ‑ ?
Henriëtte Elisabeth Jochems, geboren Brussel 24 juli 1882,1 zonder beroep 1902,2 zonder beroep 1917,3 overleden Wassenaar 20 september 1968,4 dochter van Joachim Jochems en Catharina Maria Christine Alida Margaretha Brouwer,
 
trouwt (1) Den Haag 16 oktober 19022 (echtscheiding ingeschreven Den Haag-Den Haag 16 januari 1917) met Ernst Louis Leopold van Tuyll van Serooskerken, geboren Velsen 19 augustus 1875,5 gezantschapsattaché 1902,2 overleden Wassenaar 26 november 1959,6 zoon van Frederik Willem Christaan Hendrik van Tuyll van Serooskerken en Maria Boreel; hij hertrouwt Mersch 27 december 19227 met Marie Renée van de Poll;
 
trouwt (2) Den Haag 24 november 19173 met Edgar Frederik Maria Justin Michiels van Verduinen, geboren Den Haag 2 december 1885,8 hoofdcommies Departement van Buitenlandse Zaken 1917,3 overleden Londen 13 mei 1952,9 zoon van Louis Paul Marie Hubert Michiels van Verduijnen en Ida Cornelia Adriana Maria van Brienen.
 
 
Frederik Willem Walter van Tuyll van Serooskerken, geboren Wassenaar 3 januari 1911,10 overleden Wassenaar 8 juni 1985,11 trouwt 16 januari 1936 met Marie Henriette Sophie van Tets, geboren Den Haag 7 april 1914,12 overleden Wassenaar 4 februari 2009,13 dochter van George Catharinus Willem van Tets van Goudriaan en Paulina Johanna Gevers en partner van Willem Adriaan Johan Visser.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Brussel * BE-BRU Brussel / Bruxelles G 1882-07-[24] - [Henriëtte Elisabeth Jochems]
2.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1902-10-16 nr 1446 - Ernst Louis Leopold van Tuyll van Serooskerken & Henriette Elisabeth Jochems
3.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1917-11-24 nr B-1407 - Edgar Frederik Marie Justin Michiels van Verduijnen & Henriette Elisabeth Jochems
4.  Wassenaar * NL-ZH Wassenaar O 1968-09-[20] - [Henriëtte Elisabeth Jochems]
5.  Velsen * NL-NH Velsen G 1875-08-20 nr 134 - Ernst Louis Leopold van Tuijll van Serooskerken
6.  Wassenaar * NL-ZH Wassenaar O 1959-11-28 nr 220 - Ernst Louis Leopold van Tuijll van Serooskerken
7.  Mersch * LU-ME Mersch T 1922-12-27 - [Ernest Louis Léopold van Tuyll van Serooskerken & Maria Renée van de Poll]
8.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1885-12-04 nr 4727 - Edgar Frederik Marie Justin Michiels van Verduijnen
9.  Londen * GB-LND City of London O 1952-05-[13] - [Edgar Frederik Maria Justin Michiels van Verduinen]
10.  Wassenaar * NL-ZH Wassenaar G 1911-01-[03] - [Frederik Willem Walter Tuyll van Serooskerken]
11.  Wassenaar * NL-ZH Wassenaar O 1985-06-[08] - [Frederik Willem Walter Tuyll van Serooskerken]
12.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1914-04-[07] - [Marie Henriette Sophie van Tets]
13.  Wassenaar * NL-ZH Wassenaar O 2009-02-[04] - [Marie Henriette Sophie van Tets]