JanMolenweg.nl Deventer favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Willemina Cornelia Ebrecht
Deventer 1894 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Jan Antoni Ebrecht ? ‑ ?
Willemina Withagen ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Cornelis van Es ? ‑ ?
Henrietta Wilhelmina Grimmelius ? ‑ ?
vader
Albert Willem Ebrecht 1862 ‑ ?
moeder
Henrietta Wilhelmina van Es 1857 ‑ ?
Willemina Cornelia Ebrecht, geboren Deventer 11 april 1894, 1  overleden *, 2  dochter van Albert Willem Ebrecht en Henrietta Wilhelmina van Es,
 
trouwt Amsterdam 25 april 1923 3  met Wilhelmus Catharinus Wiggers, geboren Nijmegen 17 augustus 1894, 4  machinist 1918, 5  werktuigkundig beambte bij de Staatsmijnen 1923, 3  overleden *, 2  zoon van Willem Wiggers en Jenneke Coers.
 
1.  Deventer * NL-OV Deventer G 1894-04-[11] - [Willemina Cornelia Ebrecht]
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1923-04-25 reg 3B fol 35 - Wilhelmus Catharinus Wiggers & Willemina Cornelia Ebrecht
4.  Nijmegen * NL-GE Nijmegen G 1894-08-17 nr 722 - Wilhelmus Catharinus Wiggers
5.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1918-05-29 nr A-563 - Hendrik Wiggers & Anna Neeltje Jacoba Rietbroek