deellijsten Den Haag fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Clasina Pieternella van der Beek
Den Haag 1899 ‑ ? *
vader
Hendrik Thomas van der Beek
1865 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Thomas Gijsbertus van der Beek
? ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Maria Adriana Petronella van den Berg
? ‑ ?
moeder
Johanna Cornelia Miog
1867 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Cornelis Frederik Miog
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Elisabeth Baksteen
? ‑ ?
Clasina Pieternella van der Beek, geboren Den Haag 23 december 1899,1 dienstbode 1922,2 overleden *,3 dochter van Hendrik Thomas van der Beek en Johanna Cornelia Miog,
 
trouwt Den Haag 27 september 19222 (echtscheiding ingeschreven Den Haag-Den Haag 4 januari 1946) met Christianus Johannes Verhoef, geboren Den Haag 28 december 1900,4 electricien 1922,2 elektricien 1930,5 overleden *,3 zoon van Christianus Johannes Verhoef en Johanna Cornelia Coers.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1899-12-25 nr 5743 - Clasina Pieternella van der Beek
2.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1922-09-27 nr A-1389 = Christianus Johannes Verhoef & Clasina Pieternella van der Beek
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
4.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1900-12-29 nr 5877 - Christianus Johannes Verhoef
5.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1930-05-14 nr A-540 = Johannes Christianus Verhoef & Petronella Cornelia Kipp