deellijsten Smid Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Jannetje Marie Smit
Amsterdam 1897 ‑ ? *
vader
Johannes Petrus Smit
1877 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Johannes Petrus Smit
? ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Jannetje Maria Alberts
? ‑ ?
moeder
Antje Schuitemaker
? ‑ ?
grootvader aan moederskant
Gerrit Schuitemaker
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Geertje Schreuder
? ‑ ?
Jannetje Marie Smit, geboren Amsterdam 18 februari 1897,1 overleden *,2 dochter van Johannes Petrus Smit en Antje Schuitemaker,
 
trouwt Amsterdam 30 april 19143 (door echtscheiding ontbonden 14 oktober 1924) met Willem Frederik Boeda, geboren Haarlem 8 januari 1889,4 bloembollenhandelaar 1914,3 handelsvertegenwoordiger 1927,5 overleden *,2 zoon van Willem Boeda en Susanna Muller; hij hertrouwt Den Haag 14 december 19275 met Wilhelmina Catharina Verhoef.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1897-02-[18] - [Jannetje Marie Smit]
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1914-04-30 reg 2B fol 39v - Willem Frederik Boeda & Jannetje Marie Smit
4.  Haarlem * NL-NH Haarlem G 1889-01-09 nr 47 - Willem Frederik Boeda
5.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1927-12-14 nr B-1637 - Willem Frederik Boeda & Wilhelmina Catharina Verhoef