JanMolenweg.nl Abma favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Sjoukjen Abma
Hoorn NH 1889 ‑ 1911 Loosduinen
grootouders aan vaderskant
Alle (Murkszn) Abma 1831 ‑ 1872
Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga 1834 ‑ 1925
grootouders aan moederskant
Johannes (Popkeszn) Hoekstra 1821 ‑ 1891
Marijke (Aukesdr) de Jong 1824 ‑ 1870
vader
Johannes Petrus (Alleszn) Abma 1861 ‑ 1939
moeder
Klaaske (Johannesdr) Hoekstra 1855 ‑ 1916
Sjoukjen Abma, geboren Hoorn NH circa 1889, 1  verpleegster 1911, 2  overleden Loosduinen 21 april 1911, 2  dochter van Johannes Petrus (Alleszn) Abma en Klaaske (Johannesdr) Hoekstra.
 
1.  Hoorn NH * NL-NH Hoorn G 1889 ? [Sjoukjen Abma]
2.  Loosduinen * NL-ZH Den Haag O 1911-04-22 nr 55 = Sjoukjen Abma