JanMolenweg.nl Abma Hoeksche Waard favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Alle Abma
Strijen 1898 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Alle (Murkszn) Abma 1831 ‑ 1872
Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga 1834 ‑ 1925
grootouders aan moederskant
Johannes de Wit 1840 ‑ ?
Jacoba Timmerman 1845 ‑ 1903
vader
Abe (Alleszn) Abma 1864 ‑ 1945
moeder
Willempje de Wit 1867 ‑ 1934
Alle Abma, geboren Strijen 14 mei 1898, 1  overleden *, 2  zoon van Abe (Alleszn) Abma en Willempje de Wit,
 
trouwt Rotterdam 17 september 1919 3  met Ida Bul, geboren Oosterhout 15 juli 1901, 4  overleden *, 2  dochter van Leendert Bul en Adriana van Gils; zij hertrouwt Rotterdam 3 januari 1934 5  met Johannes IJzelenberg.
 
1.  Strijen * NL-ZH Hoeksche Waard G 1898-05-16 nr 63 - Alle Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1919-09-17 - Alle Abma & Ida Bul
4.  Oosterhout * NL-NB Oosterhout G 1901-07-15 nr 233 - Ida Bul
5.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1934-01-03 nr 23 - Johannes IJzelenberg & Ida Bul