JanMolenweg.nl Den Helder favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Janus Janse Reus
Den Helder 1867 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Janis Janse Reus ? ‑ ?
Maria Hendrina Sanderse ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Mattheus Hyroninius Kuijpers ? ‑ ?
Rijna Morgenster 1808 ‑ 1873
vader
Willem Johannes Reus 1838 ‑ ?
moeder
Johanna Cornelia Kuijpers 1827 ‑ ?
Janus Janse Reus, geboren Den Helder 18 september 1867, 1  sergeant-torpedomaker 1908, 2  overleden *, 3  zoon van Willem Johannes Reus en Johanna Cornelia Kuijpers,
 
trouwt Amsterdam 10 december 1908 2  met Johanna Francina Maris, geboren Rotterdam 21 februari 1880, 4  overleden *, 3  dochter van Bastiaan Maris en Johanna Francina Smits.
 
1.  Den Helder * NL-NH Den Helder G 1867-09-20 nr 540 - Janus Janse Reus
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1908-12-10 reg 2H fol 15v - Janus Janse Reus & Johanna Francina Maris
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
4.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1880-02-[21] nr 916 - Johanna Francina Smits (31-05-1893 als hun kind erkend bij het huwelijk van haar ouders)