JanMolenweg.nl Dijk Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Sjoukje van Dijk
Scharnegoutum 1870 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Douwe (Pieterszn) van Dijk 1806 ‑ ?
Gerbrig (Annesdr) van Wijngaarden 1802 ‑ ?
grootouders aan moederskant
Sije (Anneszn) van Wijngaarden 1805 ‑ ?
Sytske (Sybrensdr) Wiarda 1808 ‑ ?
vader
Pieter (Douweszn) van Dijk 1839 ‑ ?
moeder
Ymkje van Wijngaarden 1843 ‑ 1916
Sjoukje van Dijk, geboren Scharnegoutum 12 maart 1870, 1  overleden *, 2  dochter van Pieter (Douweszn) van Dijk en Ymkje van Wijngaarden,
 
trouwt Leeuwarderadeel 1 juni 1897 3  met Hendrik Stap, geboren Haarlem 5 juli 1868, 4  overleden Zeist 3 mei 1951, 5  zoon van Jan Thomas Stap en Christina Elffers.
 
1.  Scharnegoutum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1870-03-14 nr 105 - Sjoukje van Dijk
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Leeuwarderadeel * NL-FR Leeuwarden T 1897-06-01 nr 53 - Hendrik Stap & Sjoukje van Dijk
4.  Haarlem * NL-NH Haarlem G 1868-07-07 nr 627 - Hendrik Stap
5.  Zeist * NL-UT Zeist O 1951-05-05 nr 223 - Hendrik Stap