deellijsten Abma fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Epco (Murkszn) Abma
* 1893 ‑ 1973 *
vader
Murk (Riemerszn) Abma
1859 ‑ 1933
grootvader aan vaderskant
Riemer (Murkszn) Abma
1835 ‑ 1915
grootmoeder aan vaderskant
Antje Wiersma
1835 ‑ 1896
moeder
Rinske Kuipers
1861 ‑ 1945
grootvader aan moederskant
Epke Kuipers
1830 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Sijtske Wielinga
1829 ‑ ?
Epco (Murkszn) Abma, geboren * 8 november 1893,1 overleden * 1 januari 1973,1 zoon van Murk (Riemerszn) Abma en Rinske Kuipers,
 
trouwt *1 met Winnefred NN, geboren * circa 1900,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.