JanMolenweg.nl Abma favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Epco (Murkszn) Abma
* 1893 ‑ 1973 *
grootouders aan vaderskant
Riemer (Murkszn) Abma 1835 ‑ 1915
Antje Wiersma 1835 ‑ 1896
grootouders aan moederskant
Epke Kuipers 1830 ‑ ?
Sijtske Wielinga 1829 ‑ ?
vader
Murk (Riemerszn) Abma 1859 ‑ 1933
moeder
Rinske Kuipers 1861 ‑ 1945
Epco (Murkszn) Abma, geboren * 8 november 1893, 1  overleden * 1 januari 1973, 1  zoon van Murk (Riemerszn) Abma en Rinske Kuipers,
 
trouwt * 1  met Winnefred NN, geboren * circa 1900, 1  overleden *. 1 
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.