JanMolenweg.nl Abma favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Reink (Murkszn) Abma
* 1899 ‑ 1982 *
grootouders aan vaderskant
Riemer (Murkszn) Abma 1835 ‑ 1915
Antje Wiersma 1835 ‑ 1896
grootouders aan moederskant
Epke Kuipers 1830 ‑ ?
Sijtske Wielinga 1829 ‑ ?
vader
Murk (Riemerszn) Abma 1859 ‑ 1933
moeder
Rinske Kuipers 1861 ‑ 1945
Reink (Murkszn) Abma, geboren * 30 juni 1899, 1  overleden * 28 juni 1982, 1  zoon van Murk (Riemerszn) Abma en Rinske Kuipers.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.