deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Sjoerd (Janszn) Abma
IJlst 1896 ‑ 1970 *
vader
Jan (Riemerszn) Abma
1867 ‑ 1952
grootvader aan vaderskant
Riemer (Murkszn) Abma
1835 ‑ 1915
grootmoeder aan vaderskant
Antje Wiersma
1835 ‑ 1896
moeder
Antje (Sjoerdsdr) Kuperus
1868 ‑ 1934
grootvader aan moederskant
Sjoerd (Hendrikszn) Kuperus
1807 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Pietje (Keimpesdr) Boersma
1829 ‑ 1905
Sjoerd (Janszn) Abma, geboren IJlst 1 mei 1896,1 overleden * 1 februari 1970,2 begraven Wassenaar, Begraafplaats Dorpskerk februari 1970,3 zoon van Jan (Riemerszn) Abma en Antje (Sjoerdsdr) Kuperus,
 
trouwt Rotterdam 14 juli 19264 met Hendrika Helena van der Gaag, geboren Kralingen 19 augustus 1893,5 overleden * 19 augustus 1973, begraven Wassenaar, Begraafplaats Dorpskerk augustus 1973,6 dochter van Jan van der Gaag en Anna Vermaas.
 
uit het huwelijk met Hendrika Helena van der Gaag:
 
1. Antje Abma, geboren * circa 1927,2 overleden Wassenaar 8 december 1927.7
 
2. Antje Abma, geboren * 6 september 1928,2 overleden * 23 augustus 2000,2 begraven Wassenaar, Begraafplaats Dorpskerk augustus 2000.8
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1896-05-01 nr 16 - Sjoerd Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Wassenaar, Begraafplaats Dorpskerk * NL-ZH Wassenaar B 1970-02-** - [Sjoerd Abma]
4.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1926-07-14 - Sjoerd Abma & Hendrika Helena van der Gaag
5.  Kralingen * NL-ZH Rotterdam G 1893-08-21 nr 537 - Hendrika Helena van der Gaag
6.  Wassenaar, Begraafplaats Dorpskerk * NL-ZH Wassenaar B 1973-08-** - [Hendrika Helena van der Gaag]
7.  Wassenaar * NL-ZH Wassenaar O 1927-12-09 nr 108 - Antje Abma
8.  Wassenaar, Begraafplaats Dorpskerk * NL-ZH Wassenaar B 2000-08-** - [Antje Abma]