deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Antje (Jansdr) Abma
IJlst 1898 ‑ 1975 *
vader
Jan (Riemerszn) Abma
1867 ‑ 1952
grootvader aan vaderskant
Riemer (Murkszn) Abma
1835 ‑ 1915
grootmoeder aan vaderskant
Antje Wiersma
1835 ‑ 1896
moeder
Antje (Sjoerdsdr) Kuperus
1868 ‑ 1934
grootvader aan moederskant
Sjoerd (Hendrikszn) Kuperus
1807 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Pietje (Keimpesdr) Boersma
1829 ‑ 1905
Antje (Jansdr) Abma, geboren IJlst 5 april 1898,1 overleden * 11 december 1975,2 begraven Baarn, Nieuwe Begraafplaats december 1975,3 dochter van Jan (Riemerszn) Abma en Antje (Sjoerdsdr) Kuperus,
 
trouwt Doorn 25 september 19344 met Cornelis Rot, geboren Westzaan 1 augustus 1891,5 houthandelaar 1917,6 houthandelaar 1924,7 overleden * 20 december 1975,2 begraven Baarn, Nieuwe Begraafplaats december 1975,8 zoon van Pieter Rot en Pietertje de Vries en weduwnaar van Anna Telkamp.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1898-04-06 nr 14 - Antje Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Baarn, Nieuwe Begraafplaats * NL-UT Baarn B 1975-12-** - [Antje Abma]
4.  Doorn * NL-UT Utrechtse Heuvelrug T 1934-09-25 nr 17 - Cornelis Rot & Antje Abma
5.  Westzaan * NL-NH Zaanstad G 1891-08-[01] - [Cornelis Rot]
6.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1917-02-15 reg 2A fol 11v - Cornelis Rot & Anna Telkamp
7.  Westzaan * NL-NH Zaanstad O 1924-09-11 nr 33 - Catharina Rot
8.  Baarn, Nieuwe Begraafplaats * NL-UT Baarn B 1975-12-** - [Cornelis Rot]