deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 25.12.2021
Geertje Abma
IJlst 1893 ‑ ? *
vader
Sijbren (Riemerszn) Abma
1864 ‑ 1905
grootvader aan vaderskant
Riemer (Murkszn) Abma
1835 ‑ 1915
grootmoeder aan vaderskant
Antje Wiersma
1835 ‑ 1896
moeder
Grietje (Nannesdr) van der Leen
1865 ‑ 1922
grootvader aan moederskant
Nanne (Hesselszn) van der Leen
1834 ‑ 1902
grootmoeder aan moederskant
Geertje (Allesdr) Hosper
1838 ‑ 1914
Geertje Abma, geboren IJlst 16 december 1893,1 overleden *,2 dochter van Sijbren (Riemerszn) Abma en Grietje (Nannesdr) van der Leen.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1893-12-18 nr 38 - Geertje Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.