personen Abma
kwartierstaten
persoonskaarten parentelen fotoalbums handleiding
klik op een groen gekleurd in superscript geplaatst nummer om naar de bronverwijzing te gaan
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar ... de persoonskaart van de betreffende persoon is nog in voorbereiding
JanMolenweg.nl   persoonskaart 150853   versie 12.08.2019
Geertje Abma
IJlst 1893 - * *
grootouders aan vaderskant
•  Riemer (Murkszn) Abma
•  Antje Wiersma
grootouders aan moederskant
•  Nanne (Hesselszn) van der Leen
•  Geertje (Allesdr) Hosper

Geertje Abma, geboren IJlst 16 december 1893,1 overleden *,2 dochter van Sijbren (Riemerszn) Abma en Grietje (Nannesdr) van der Leen.1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1893-12-18 nr 38 - Geertje Abma
2.  nadere gegevens zijn welkom ... e-mail uw feedback