JanMolenweg.nl Abma Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
naamloos Abma
IJlst 1894 ‑ 1894 IJlst
grootouders aan vaderskant
Riemer (Murkszn) Abma 1835 ‑ 1915
Antje Wiersma 1835 ‑ 1896
grootouders aan moederskant
Nanne (Hesselszn) van der Leen 1834 ‑ 1902
Geertje (Allesdr) Hosper 1838 ‑ 1914
vader
Sijbren (Riemerszn) Abma 1864 ‑ 1905
moeder
Grietje (Nannesdr) van der Leen 1865 ‑ 1922
naamloos Abma, geboren IJlst 22 december 1894, 1  overleden IJlst 22 december 1894, 2  dochter van Sijbren (Riemerszn) Abma en Grietje (Nannesdr) van der Leen.
 
1.  levenloos geboren
2.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1894-12-24 nr 33 - levenloos geboren dochter Abma