deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 25.12.2021
Riemer Abma
Sneek 1897 ‑ ? *
vader
Sijbren (Riemerszn) Abma
1864 ‑ 1905
grootvader aan vaderskant
Riemer (Murkszn) Abma
1835 ‑ 1915
grootmoeder aan vaderskant
Antje Wiersma
1835 ‑ 1896
moeder
Grietje (Nannesdr) van der Leen
1865 ‑ 1922
grootvader aan moederskant
Nanne (Hesselszn) van der Leen
1834 ‑ 1902
grootmoeder aan moederskant
Geertje (Allesdr) Hosper
1838 ‑ 1914
Riemer Abma, geboren Sneek 26 augustus 1897,1 overleden *,2 zoon van Sijbren (Riemerszn) Abma en Grietje (Nannesdr) van der Leen,
 
trouwt Joure 10 juli 19243 met Anna Soetinga, geboren Joure 4 maart 1897,4 overleden *,2 dochter van Jacob Soetinga en Alida Lizette Zandhuis.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1897-08-26 nr 206 - Riemer Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) T 1924-07-10 nr 38 - Riemer Abma & Anna Soetinga
4.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1897-03-05 nr 43 - Anna Soetinga