deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 25.12.2021
Nanne Abma
Sneek 1898 ‑ ? *
vader
Sijbren (Riemerszn) Abma
1864 ‑ 1905
grootvader aan vaderskant
Riemer (Murkszn) Abma
1835 ‑ 1915
grootmoeder aan vaderskant
Antje Wiersma
1835 ‑ 1896
moeder
Grietje (Nannesdr) van der Leen
1865 ‑ 1922
grootvader aan moederskant
Nanne (Hesselszn) van der Leen
1834 ‑ 1902
grootmoeder aan moederskant
Geertje (Allesdr) Hosper
1838 ‑ 1914
Nanne Abma, geboren Sneek 8 december 1898,1 overleden *,2 zoon van Sijbren (Riemerszn) Abma en Grietje (Nannesdr) van der Leen,
 
trouwt Joure 18 februari 19263 met Froukje Jelsma, geboren Joure 18 september 1900,4 overleden *,2 dochter van Albert Jelsma en Neeltje Slijt.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1898-12-09 nr 327 - Nanne Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) T 1926-02-18 nr 5 - Nanne Abma & Froukje Jelsma
4.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1900-09-18 nr 145 - Froukje Jelsma