personen Abma
kwartierstaten
persoonskaarten parentelen fotoalbums handleiding
klik op een groen gekleurd in superscript geplaatst nummer om naar de bronverwijzing te gaan
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar ... de persoonskaart van de betreffende persoon is nog in voorbereiding
JanMolenweg.nl   persoonskaart 150857   versie 10.08.2019
Nanne Abma
Sneek 1898 - * *
grootouders aan vaderskant
•  Riemer (Murkszn) Abma
•  Antje Wiersma
grootouders aan moederskant
•  Nanne (Hesselszn) van der Leen
•  Geertje (Allesdr) Hosper

Nanne Abma, geboren Sneek 8 december 1898,1 overleden *,2 zoon van Sijbren (Riemerszn) Abma en Grietje (Nannesdr) van der Leen,
•  trouwt Joure 18 februari 19263 met Froukje Jelsma, geboren Joure 18 september 1900,4 overleden *,2 dochter van Albert Jelsma en Neeltje Slijt.1.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1898-12-09 nr 327 - Nanne Abma
2.  nadere gegevens zijn welkom ... e-mail uw feedback
3.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) T 1926-02-18 nr 5 - Nanne Abma & Froukje Jelsma
4.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1900-09-18 nr 145 - Froukje Jelsma