deellijsten Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 25.12.2021
Jakoba de Rooi
Amsterdam 1901 ‑ ? *
vader
Jakob de Rooi
1851 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
NN NN
? ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Harmpje de Rooi
? ‑ ?
moeder
Trijntje Dik
1861 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Dirk Dik
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Helena Lomeijer
? ‑ ?
Jakoba de Rooi, geboren Amsterdam 21 april 1901,1 lingerienaaister 1922,2 overleden *,3 dochter van Jakob de Rooi en Trijntje Dik,
 
trouwt Amsterdam 16 maart 19222 (door echtscheiding ontbonden 14 november 1923) met Herman Gerard van Veen, geboren Amsterdam 12 mei 1898,4 hofmeester ter koopvaardij 1922,2 hutbediende 1927,5 overleden *,3 zoon van Jan Willem van Veen en Hendrika Louisa Backer; hij hertrouwt Amsterdam 23 juni 19275 met Christina Maria Aarnts.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1901-04-[21] - [Jakoba de Rooi]
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1922-03-16 reg 3A fol 41v - Herman Gerard van Veen & Jakoba de Rooi
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
4.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1898-05-[12] - [Herman Gerard van Veen]
5.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1927-06-23 reg 8C fol 28v - Herman Gerard van Veen & Christina Maria Aarnts