deellijsten Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Johannes Anthonius Joseph Hörr
Amsterdam 1863 ‑ 1890 *
vader
Johannes Anthonius Joseph Hörr
1832 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Johannes Anthonius Joseph Hörr
? ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Maria van der Meen
? ‑ ?
moeder
Engeltje Catharina Lobek
? ‑ 1870
grootvader aan moederskant
Johannes Lobek
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Anna Maria Schols
? ‑ ?
Johannes Anthonius Joseph Hörr, geboren Amsterdam 19 mei 1863,1 kartonwerker 1885,2 overleden * voor 17 september 1890,3 zoon van Johannes Anthonius Joseph Hörr en Engeltje Catharina Lobek,
 
trouwt Amsterdam 1 juli 18852 met Aagje de Haan, geboren Wormer 27 augustus 1867,4 schoonmaakster 1885,2 zonder beroep 1931,5 zonder beroep 1950,6 overleden Den Haag 11 augustus 1950,6 dochter van Prosper Joseph de Haan en Jansje Meijns; zij hertrouwt Amsterdam 17 september 18907 (door echtscheiding ontbonden 23 februari 1898) met Auke Holsderver en trouwt 3e Den Haag 24 juni 19315 (door echtscheiding ontbonden 21 juli 1932) met Leendert de Bondt.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1863-05-[19] - [Johannes Anthonius Joseph Hörr]
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1885-07-01 reg 14 fol 47v - Johannes Anthonius Joseph Hörr & Aagje de Haan
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
4.  Wormer * NL-NH Zaanstreek G 1867-08-[27] - [Aagje de Haan]
5.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1931-06-24 nr 803 = Leendert de Bondt & Aagje de Haan
6.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1950-08-14 nr B-1526 = Aagje de Haan
7.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1890-09-17 reg 24 fol 14 - Auke Holsderver & Aagje de Haan