deellijsten fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Gerrit van Grafhorst
Almelo, Stad 1862 ‑ 1920 Middelburg
vader
Reindert Herman van Grafhorst
1822 ‑ 1874
grootvader aan vaderskant
Jan Hendrik van Grafhorst
1774 ‑ 1838
grootmoeder aan vaderskant
Maria Spek
1782 ‑ 1848
moeder
Grietje ten Bruggencate
1830 ‑ 1866
grootvader aan moederskant
Gerrit ten Bruggencate
1803 ‑ 1853
grootmoeder aan moederskant
Christina Johanna Hagedoorn
1808 ‑ 1864
Gerrit van Grafhorst, geboren Almelo, Stad 29 mei 1862,1 commies bij de posterijen 1898,2 postdirecteur 1907,3 postdirecteur 1920,4 overleden Middelburg 30 mei 1920,4 zoon van Reindert Herman van Grafhorst en Grietje ten Bruggencate,
 
trouwt (1) Amsterdam 12 januari 18982 (door echtscheiding ontbonden 2 juli 1903) met Annette Niessina Bakker, geboren Groningen 18 maart 1870,5 overleden Batavia 29 december 1944,6 begraven Semarang, Nederlands ereveld Kalibanteng,7 dochter van Folkert Bakker en Imkina Blokbergen; zij hertrouwt * 19038 met Willem Plugge;
 
trouwt (2) Den Helder 20 februari 19073 met Johanna Maria Leijer, geboren Den Helder 28 december 1875,9 zonder beroep 1966,10 overleden Breda 25 september 1966,10 dochter van Nicolaas Jacobus Leijer en Johanna Catharina Prins.
 
uit het huwelijk met Annette Niessina Bakker:
 
1. Margaretha Imkina van Grafhorst, geboren Amsterdam 3 januari 1897,11 overleden Wageningen 12 mei 1982,12 begraven Lunteren, Gemeentelijke Begraafplaats mei 1982,13 trouwt Ede 9 februari 192714 met Johannes Petrus Scholtens, geboren Huizum 22 januari 1895,15 reserve-kapitein van het 14e regiment infanterie van de mitrailleurcolonne (regiment Zeeland) 1932,16 overleden Ede 22 februari 1964,17 begraven Lunteren, Gemeentelijke Begraafplaats februari 1964,18 zoon van Hindrik Scholtens en Joukje Fonk.
 
2. Anna Maria Christina van Grafhorst, geboren Amsterdam 16 januari 1898,19 overleden *,8 trouwt Weststellingwerf 18 april 193220 met Klaas Huizinga, geboren Noordwolde 16 juli 1899,21 overleden *,8 zoon van Klaas Huizinga en Femmigje Eits.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Almelo, Stad * NL-OV Almelo G 1862-05-31 nr 66 - Gerrit van Grafhorst
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1898-01-12 reg 2 fol 15 - Gerrit van Grafhorst & Annette Niessina Bakker
3.  Den Helder * NL-NH Den Helder T 1907-02-20 nr 42 - Gerrit van Grafhorst & Johanna Maria Leijer
4.  Middelburg * NL-ZE Middelburg O 1920-05-30 nr 108 - Gerrit van Grafhorst
5.  Groningen * NL-GR Groningen G 1870-03-19 nr 316 - Annette Niessina Bakker
6.  Batavia * ID-JW Jakarta O 1944-12-[29] - [Annette Niessina Bakker]
7.  Semarang, Nederlands ereveld Kalibanteng * ID-JT Semarang B ? Annette Niessina Bakker
8.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
9.  Den Helder * NL-NH Den Helder G 1875-12-28 nr 818 - Johanna Maria Leijer
10.  Breda * NL-NB Breda O 1966-09-26 nr 949 = Johanna Maria Leijer
11.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1897-01-[03] - [Margaretha Imkina Bakker] (12-01-1898 als hun kind erkend bij het huwelijk van haar ouders)
12.  Wageningen * NL-GE Wageningen O 1982-05-[12] - [Margaretha Imkina van Grafhorst]
13.  Lunteren, Gemeentelijke Begraafplaats * NL-GE Ede B 1982-05-** - [Margaretha Imkina van Grafhorst]
14.  Ede * NL-GE Ede T 1927-02-09 - [Johannes Petrus Scholtens & Margaretha Imkina van Grafhorst]
15.  Huizum * NL-FR Leeuwarden G 1895-01-23 nr 20 = Johannes Petrus Scholtens
17.  Ede * NL-GE Ede O 1964-02-[22] - [Johannes Petrus Scholtens]
18.  Lunteren, Gemeentelijke Begraafplaats * NL-GE Ede B 1964-02-** - [Johannes Petrus Scholtens]
19.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1898-01-[16] - [Anna Maria Christina van Grafhorst]
20.  Weststellingwerf * NL-FR Weststellingwerf T 1932-04-18 nr 25 - Klaas Huizinga & Anna Maria Christina van Grafhorst
21.  Noordwolde * NL-FR Weststellingwerf G 1899-07-18 nr 227 - Klaas Huizinga