deellijsten fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Grietje ten Bruggencate
Almelo, Stad 1830 ‑ 1866 Almelo, Stad
vader
Gerrit ten Bruggencate
1803 ‑ 1853
grootvader aan vaderskant
Hermannus ten Bruggencate
? ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Anna Hagedoorn
? ‑ ?
moeder
Christina Johanna Hagedoorn
1808 ‑ 1864
grootvader aan moederskant
Wolter Hagedoorn
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Grietjen Hagedoorn
? ‑ ?
Grietje ten Bruggencate, geboren Almelo, Stad 13 februari 1830,1 overleden Almelo, Stad 16 december 1866,2 dochter van Gerrit ten Bruggencate en Christina Johanna Hagedoorn,
 
trouwt Almelo, Stad 18 juni 18553 met Reindert Herman van Grafhorst, geboren Kampen 18 juni 1822,4 onderwijzer 1855,3 onderwijzer 1856,5 onderwijzer 1860,6 hoofd-onderwijzer 1862,7 hoofdonderwijzer 1864,8 onderwijzer 1866,9 gepensioneerd onderwijzer 1874,10 overleden Kampen 11 januari 1874,10 zoon van Jan Hendrik van Grafhorst en Maria Spek.
 
uit het huwelijk met Reindert Herman van Grafhorst:
 
1. Maria Christina Johanna van Grafhorst, geboren Almelo, Stad 22 juli 1856,5 overleden Almelo 7 december 1918.11
 
2. naamloos van Grafhorst, geboren Almelo, Stad 4 mei 1858,12 overleden Almelo, Stad 4 mei 1858.13
 
3. naamloos van Grafhorst, geboren Almelo, Stad 14 maart 1859,12 overleden Almelo, Stad 14 maart 1859.14
 
4. Christina Johanna van Grafhorst, geboren Almelo, Stad 10 maart 1860,6 overleden Zeist 5 augustus 1938.15
 
5. Gerrit van Grafhorst, geboren Almelo, Stad 29 mei 1862,7 commies bij de posterijen 1898,16 postdirecteur 1907,17 postdirecteur 1920,18 overleden Middelburg 30 mei 1920,18 trouwt (1) Amsterdam 12 januari 189816 (door echtscheiding ontbonden 2 juli 1903) met Annette Niessina Bakker, geboren Groningen 18 maart 1870,19 overleden Batavia 29 december 1944,20 begraven Semarang, Nederlands ereveld Kalibanteng,21 dochter van Folkert Bakker en Imkina Blokbergen; zij hertrouwt * 190322 met Willem Plugge; trouwt (2) Den Helder 20 februari 190717 met Johanna Maria Leijer, geboren Den Helder 28 december 1875,23 zonder beroep 1966,24 overleden Breda 25 september 1966,24 dochter van Nicolaas Jacobus Leijer en Johanna Catharina Prins.
 
6. Berendina Hendrika van Grafhorst, geboren Almelo, Stad 24 september 1864,8 overleden Almelo, Stad 28 januari 1865.25
 
7. Jan Hendrik van Grafhorst, geboren Almelo, Stad 2 april 1866,9 overleden Almelo, Stad 22 juli 1866.26
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Almelo, Stad * NL-OV Almelo G 1830-02-15 nr 10 - Grietje ten Bruggencate
2.  Almelo, Stad * NL-OV Almelo O 1866-12-17 nr 101 - Grietje ten Bruggencate
3.  Almelo, Stad * NL-OV Almelo T 1855-06-18 nr 13 - Reindert Harmen van Grafhorst & Grietje ten Bruggencate
4.  Kampen * NL-OV Kampen G 1822-06-20 nr 140 - Reinderd Harmen van Grafhorst
5.  Almelo, Stad * NL-OV Almelo G 1856-07-23 nr 51 - Maria Christina Johanna van Grafhorst
6.  Almelo, Stad * NL-OV Almelo G 1860-03-12 nr 21 - Christina Johanna van Grafhorst
7.  Almelo, Stad * NL-OV Almelo G 1862-05-31 nr 66 - Gerrit van Grafhorst
8.  Almelo, Stad * NL-OV Almelo G 1864-09-24 nr 117 - Berendina Hendrika van Grafhorst
9.  Almelo, Stad * NL-OV Almelo G 1866-04-03 nr 47 - Jan Hendrik van Grafhorst
10.  Kampen * NL-OV Kampen O 1874-01-13 nr 17 - Reinderd Harmen van Grafhorst
11.  Almelo * NL-OV Almelo O 1918-12-09 nr 410 - Maria Christina Johanna van Grafhorst
12.  levenloos geboren
13.  Almelo, Stad * NL-OV Almelo O 1858-05-05 nr 49 - levenloos geboren zoon van Grafhorst
14.  Almelo, Stad * NL-OV Almelo O 1859-03-15 nr 19 - levenloos geboren zoon van Grafhorst
15.  Zeist * NL-UT Zeist O 1938-08-08 nr 198 - Christina Johanna van Grafhorst
16.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1898-01-12 reg 2 fol 15 - Gerrit van Grafhorst & Annette Niessina Bakker
17.  Den Helder * NL-NH Den Helder T 1907-02-20 nr 42 - Gerrit van Grafhorst & Johanna Maria Leijer
18.  Middelburg * NL-ZE Middelburg O 1920-05-30 nr 108 - Gerrit van Grafhorst
19.  Groningen * NL-GR Groningen G 1870-03-19 nr 316 - Annette Niessina Bakker
20.  Batavia * ID-JW Jakarta O 1944-12-[29] - [Annette Niessina Bakker]
21.  Semarang, Nederlands ereveld Kalibanteng * ID-JT Semarang B ? Annette Niessina Bakker
22.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
23.  Den Helder * NL-NH Den Helder G 1875-12-28 nr 818 - Johanna Maria Leijer
24.  Breda * NL-NB Breda O 1966-09-26 nr 949 = Johanna Maria Leijer
25.  Almelo, Stad * NL-OV Almelo O 1865-01-28 nr 9 - Berendina Hendrika van Grafhorst
26.  Almelo, Stad * NL-OV Almelo O 1866-07-23 nr 62 - Jan Hendrik van Grafhorst