deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Teije (Abeszn) Abma
Abbega 1790 ‑ 1811 *
vader
Abe (Murkszn) Abma
1762 ‑ 1826
grootvader aan vaderskant
Murk (Freerkszn) Abma
1713 ‑ 1779
grootmoeder aan vaderskant
Sjouk Epkes
1734 ‑ 1775
moeder
Dieuwke (Riemersdr) Tresling
1766 ‑ 1837
grootvader aan moederskant
Riemer Tresling
1740 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
NN NN
1755 ‑ ?
Teije (Abeszn) Abma, geboren Abbega 9 oktober 1790,1 gedoopt Abbega, [...] 24 oktober 1790,2 overleden * voor 1811,3 zoon van Abe (Murkszn) Abma en Dieuwke (Riemersdr) Tresling.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1790-10-[09] - [Teije Abma]
2.  Abbega, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1790-10-24 - [Teije Abma]
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.