deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Sjoukje (Abesdr) Abma
Abbega 1794 ‑ 1824 Abbega
vader
Abe (Murkszn) Abma
1762 ‑ 1826
grootvader aan vaderskant
Murk (Freerkszn) Abma
1713 ‑ 1779
grootmoeder aan vaderskant
Sjouk Epkes
1734 ‑ 1775
moeder
Dieuwke (Riemersdr) Tresling
1766 ‑ 1837
grootvader aan moederskant
Riemer Tresling
1740 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
NN NN
1755 ‑ ?
Sjoukje (Abesdr) Abma, geboren Abbega 31 augustus 1794,1 gedoopt Abbega, [...] 21 september 1794,2 overleden Abbega 5 september 1824,3 dochter van Abe (Murkszn) Abma en Dieuwke (Riemersdr) Tresling,
 
trouwt IJlst 22 juni 18204 met Auke (Watzeszn) Bokma, geboren IJlst circa 1775,5 overleden *,6 zoon van Watze Sjoerds en Sytske Aukes.
 
uit het huwelijk met Auke (Watzeszn) Bokma:
 
1. Sietske (Watzesdr) Bokma, geboren IJlst 30 oktober 1820,7 overleden *.6
 
2. Auke (Watzeszn) Bokma, geboren IJlst 4 november 1822,8 overleden *.6
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1794-08-[31] - [Sjoukje Abma]
2.  Abbega, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1794-09-21 - [Sjoukje Abma]
3.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1824-09-07 nr 81 - Sjoukjen Abes Abma
4.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1820-06-22 nr 4 - Auke Watzes Bokma & Sjoukjen Abes Abbema
5.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1775 ? [Auke Bokma]
6.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
7.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1820-11-02 nr 23 - Sietske Bokma
8.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1822-11-05 nr 35 - Auke Watzes Bokma