deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Murk (Abeszn) Abma
Abbega 1796 ‑ 1803 *
vader
Abe (Murkszn) Abma
1762 ‑ 1826
grootvader aan vaderskant
Murk (Freerkszn) Abma
1713 ‑ 1779
grootmoeder aan vaderskant
Sjouk Epkes
1734 ‑ 1775
moeder
Dieuwke (Riemersdr) Tresling
1766 ‑ 1837
grootvader aan moederskant
Riemer Tresling
1740 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
NN NN
1755 ‑ ?
Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 14 april 1796,1 gedoopt Oothem / Abbega, [...] 1 mei 1796,2 overleden * voor 24 april 1803,3 zoon van Abe (Murkszn) Abma en Dieuwke (Riemersdr) Tresling.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1796-04-[14] - [Murk Abma]
2.  Oothem / Abbega, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1796-05-01 - [Murk Abma]
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.