deellijsten Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Antonius Louis Johan Hulscher
Amsterdam 1898 ‑ ? *
vader
Petrus Johannes Hulscher
1866 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Gerardus Johannes Hulscher
? ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Anna de Jong
? ‑ ?
moeder
Antoinette Louise Johanne Kosian
1864 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Louis Jean Henri Kosian
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Geertruida Magtilda van Gelderen
? ‑ ?
Antonius Louis Johan Hulscher, geboren Amsterdam circa 1898,1 winkelbediende 1925,2 overleden *,3 zoon van Petrus Johannes Hulscher en Antoinette Louise Johanne Kosian,
 
trouwt Amsterdam 4 februari 19252 met Johanna Wilhelmina Classen, geboren Glasgow 16 november 1901,4 overleden *,3 dochter van Joseph Classen en Petronella Tiedeman.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1898 ? [Antonius Louis Johan Hulscher]
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1925-02-04 reg 2 fol 30v - Antonius Louis Johan Hulscher & Johanna Wilhelmina Classen
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
4.  Glasgow * GB-GLG Glasgow City G 1901-11-[16] - [Johanna Wilhelmina Classen]