JanMolenweg.nl Kampen favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Alijda Johanna Christina Gluijsteen
Kampen 1817 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Casper Gluijsteen ? ‑ ?
Margaretha Stuart ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Johannes Hogendam ? ‑ ?
Rymptje van der Wal ? ‑ ?
vader
Frederik Gluijsteen 1792 ‑ ?
moeder
Adriana Hogendam 1788 ‑ ?
Alijda Johanna Christina Gluijsteen, geboren Kampen 23 november 1817, 1  overleden *, 2  dochter van Frederik Gluijsteen en Adriana Hogendam,
 
trouwt Rotterdam 9 juni 1841 3  met Johannes Cornelis van Grafhorst, geboren Kampen 9 november 1811, 4  overleden Rotterdam 29 april 1883, 5  zoon van Jan Hendrik van Grafhorst en Maria Spek.
 
1.  Kampen * NL-OV Kampen G 1817-11-24 nr 186 - Alijda Johanna Christina Gluijsteen
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1841-06-09 - Cornelis van Grafhorst & Alijda Johanna Christina Gluijsteen
4.  Kampen * NL-OV Kampen G 1811-11-12 nr 77 - Johannes Cornelis van Grafhorst
5.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1883-04-29 nr 1717 - Cornelis van Grafhorst