JanMolenweg.nl Het Hogeland favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Hindrik (Aldertszn) Beukema
Westernieland 1758 ‑ 1828 Warfhuizen
grootouders aan vaderskant
Rijpke Beukema ? ‑ ?
NN NN ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Jelte Laan ? ‑ ?
NN NN ? ‑ ?
vader
Aldert (Rijpkeszn) Beukema ? ‑ ?
moeder
Anje (Jeltesdr) Laan ? ‑ ?
Hindrik (Aldertszn) Beukema, geboren Westernieland circa 1758, 1  ijzersmidt 1817, 2  ijzersmid 1821, 3  smit 1828, 4  ijzersmit 1830, 5  overleden Warfhuizen 2 juli 1828, 4  zoon van Aldert (Rijpkeszn) Beukema en Anje (Jeltesdr) Laan,
 
trouwt Leens 13 september 1786 6  met Janna (Tjallingsdr) Zeilinga, geboren Leens voor 28 september 1766, 7  gedoopt Leens, [...] 28 september 1766, 8  zonder beroep 1832, 9  overleden Warfhuizen 4 juni 1832, 9  dochter van Tjalling Harms en Anje Jans.
 
uit het huwelijk met Janna (Tjallingsdr) Zeilinga:
 
1. Anje (Hindriksdr) Beukema, geboren Warfhuizen voor 30 september 1787, 7  gedoopt Warfhuizen, [...] 30 september 1787, 10  overleden Schouwerzijl 30 december 1863, 11  trouwt * 7  met Willem (Hendrikszn) van Dijk, geboren Eenrum 20 mei 1786, 12  overleden Schouwerzijl 15 februari 1819, 13  zoon van Hendrik Willems en Jantje Harms.
 
2. Tjaakje (Hindriksdr) Beukema, geboren Warfhuizen 5 mei 1790, 14  overleden *. 7 
 
3. Lisabet (Hindriksdr) Beukema, geboren Schouwerzijl voor 26 mei 1793, 7  gedoopt Warfhuizen, [...] 26 mei 1793, 15  dagloonster 1855, 16  overleden Schouwerzijl 7 mei 1855, 16  trouwt Leens 20 november 1817 2  met Jan (Roelfszn) Post, geboren Ezinge voor 27 januari 1790, 7  gedoopt Ezinge, [...] 27 januari 1790, 17  schipper 1817, 2  overleden *, 7  zoon van Roelf (Janszn) Post en Eltjen Foppes.
 
4. Allert (Hindrikszn) Beukema, geboren Schouwerzijl voor 27 maart 1796, 7  gedoopt Warfhuizen, [...] 27 maart 1796, 18  smidsknegt 1821, 3  smidsknegt 1822, 19  smidsknegt 1823, 20  overleden Vliedorp 22 mei 1823, 20  trouwt Ulrum 21 april 1821 3  met Lammegien (Hindriksdr) Noordhuis, geboren Ulrum voor 20 april 1801, 7  gedoopt Ulrum, [...] 20 april 1801, 21  huishoudersche 1821, 3  overleden Ulrum 15 maart 1832, 22  dochter van Hindrik (Evertszn) Noordhuis en Janna Eilderts; zij hertrouwt Ulrum 9 december 1829 23  met Johannes (Janszn) Frieling.
 
5. Tjalling (Hindrikszn) Buikema, geboren Warfhuizen voor 25 november 1798, 7  gedoopt Warfhuizen, [...] 25 november 1798, 24  ijzersmit 1830, 5  overleden Schouwerzijl 3 maart 1830, 5  trouwt * circa 1825 7  met Jantien (Pietersdr) Schut, geboren Ranum 18 april 1804, 25  gedoopt Ranum, [...] 21 mei 1804, 26  smidsche 1847, 27  smidsche 1871, 28  overleden Schouwerzijl 16 juni 1871, 28  dochter van Pieter Harms en Louwke Cornelis; zij hertrouwt Leens 30 december 1847 27  met Allert (Rijpkeszn) Buikema.
 
1.  Westernieland * NL-GR Het Hogeland G 1758 ? [Hindrik Alderts Beukema]
2.  Leens * NL-GR Het Hogeland T 1817-11-20 nr 17 - Jan Roelfs Post & Lijzabeth Hendriks Beukema
3.  Ulrum * NL-GR Het Hogeland T 1821-04-21 nr 5 - Aldert Hindriks Beukema & Lammechien Hindriks Noordhuis
4.  Warfhuizen * NL-GR Het Hogeland O 1828-07-03 nr 56 - Hendrik Allerts Beukema
5.  Schouwerzijl * NL-GR Het Hogeland O 1830-03-04 nr 18 - Tjalling Hendriks Buikema
6.  Leens * NL-GR Het Hogeland T 1786-09-13 - Hindrik Alderts & Janna Tjallings
7.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
8.  Leens, [...] * NL-GR Het Hogeland D 1766-09-28 - Janna Tjallings
9.  Warfhuizen * NL-GR Het Hogeland O 1832-06-06 nr 31 - Janna Tjallings Zeilenga
10.  Warfhuizen, [...] * NL-GR Het Hogeland D 1787-09-30 - Anje Hindriks
11.  Schouwerzijl * NL-GR Het Hogeland O 1863-12-[30] - [Anje Beukema]
12.  Eenrum * NL-GR Het Hogeland G 1786-05-[20] - [Willem van Dijk]
13.  Schouwerzijl * NL-GR Het Hogeland O 1819-02-[15] - [Willem van Dijk]
14.  Warfhuizen * NL-GR Het Hogeland G 1790-05-[05] - Tjaakje Hindriks
15.  Warfhuizen, [...] * NL-GR Het Hogeland D 1793-05-26 - Lisabet Hindriks
16.  Schouwerzijl * NL-GR Het Hogeland O 1855-05-10 nr 31 - Elizabeth Buikema
17.  Ezinge, [...] * NL-GR Westerkwartier D 1790-01-27 - [Jan Post]
18.  Warfhuizen, [...] * NL-GR Het Hogeland D 1796-03-27 - Allert Hindriks
19.  Ulrum * NL-GR Het Hogeland G 1822-11-21 nr 86 - Hindrik Beukema
20.  Vliedorp * NL-GR Het Hogeland O 1823-05-24 nr 21 - Aldert Hindriks Beukema
21.  Ulrum, [...] * NL-GR Het Hogeland D 1801-04-20 - Lammegien Hindriks Noordhuis
22.  Ulrum * NL-GR Het Hogeland O 1832-03-17 nr 11 - Lammegien Noordhuis
23.  Ulrum * NL-GR Het Hogeland T 1829-12-09 nr 8 - Johannes Jans Frieling & Lammegien Hendriks Noordhuis
24.  Warfhuizen, [...] * NL-GR Het Hogeland D 1798-11-25 - Tjalliing Hindriks
25.  Ranum * NL-GR Het Hogeland G 1804-04-[18] - [Jantien Pieters]
26.  Ranum * NL-GR Het Hogeland D 1804-05-21 - Jantien Pieters
27.  Leens * NL-GR Het Hogeland T 1847-12-30 nr 12 - Allert Rijpkes Buikema & Jantje Pieters Schut
28.  Schouwerzijl * NL-GR Het Hogeland O 1871-06-19 nr 46 - Jantje Pieters Schut