JanMolenweg.nl Scholtens Groningen favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Jan (Hanszn) Scholtens
Groningen 1792 ‑ 1835 *
grootouders aan vaderskant
Jan Hansen 1719 ‑ 1798
Anna Elsebeen Scholtens 1723 ‑ 1799
grootouders aan moederskant
Geert (Janszn) Westerborg 1740 ‑ 1804
Jantien (Willemsdr) Alles 1742 ‑ ?
vader
Hans (Janszn) Scholtens 1763 ‑ 1836
moeder
Anna (Geertsdr) Westerborg 1770 ‑ 1794
Jan (Hanszn) Scholtens, geboren Groningen voor 18 januari 1792, 1  gedoopt Groningen, [...] 18 januari 1792, 2  schipper 1814, 3  schipper 1815, 4  schipper 1819, 5  schipper 1821, 6  schipper 1827, 7  scheepskapitein 1864, 8  (scheepsjager) 1896, 9  overleden * 1835, 10  zoon van Hans (Janszn) Scholtens en Anna (Geertsdr) Westerborg,
 
trouwt Kantens 17 maart 1814 3  met Trijntje (Jacobsdr) Boelens, geboren Stitswerd 20 februari 1790, 11  gedoopt Stitswerd, [...] 28 februari 1790, 12  koffijhuishoudersche 1864, 8  overleden Groningen 2 december 1879, 13  dochter van Jacob (Janszn) Boelens en Aaltje (Pietersdr) Rijnders.
 
uit het huwelijk met Trijntje (Jacobsdr) Boelens:
 
1. Jacobus Scholtens, geboren Groningen 30 januari 1815, 4  overleden *. 10 
 
2. Anna Scholtens, geboren Groningen 18 februari 1817, 14  overleden Groningen 3 december 1896. 9 
 
3. Aaltje Scholtens, geboren Groningen 15 april 1819, 5  overleden Groningen 17 september 1904. 15 
 
4. Hans Scholtens, geboren Groningen 6 november 1821, 6  overleden Groningen 13 maart 1822. 16 
 
5. Jantien Scholtens, geboren Groningen 19 mei 1823, 17  overleden Groningen 28 januari 1901, 18  trouwt Amsterdam 28 februari 1861 19  met Tjebbe (Gerritszn) Swart, geboren Terschelling 20 februari 1819, 20  scheepsgezagvoerder 1861, 19  overleden Amsterdam 5 augustus 1873, 21  zoon van Gerrit (Tjebbeszn) Swart en Antje (Jansdr) Doeksen.
 
6. Hans Scholtens, geboren Groningen 11 oktober 1827, 7  scheepskapitein 1864, 8  overleden Groningen 2 oktober 1864. 8 
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  Groningen, [...] * NL-GR Groningen D 1792-01-18 - [Jan Scholtens]
3.  Kantens * NL-GR Het Hogeland T 1814-03-17 nr 6 - Jan Scholten & Trijntje Jacobs Boelens
4.  Groningen * NL-GR Groningen G 1815-02-01 nr 74 - Jacobus Scholtens
5.  Groningen * NL-GR Groningen G 1819-04-17 nr 331 - Aaltje Scholtens
6.  Groningen * NL-GR Groningen G 1821-11-07 nr 929 - Hans Scholtens
7.  Groningen * NL-GR Groningen G 1827-10-13 nr 436 - Hans Scholtens
8.  Groningen * NL-GR Groningen O 1864-10-04 nr 790 - Hans Scholten
9.  Groningen * NL-GR Groningen O 1896-12-04 nr 995 - Anna Scholtens
10.  Delpher: Groninger courant 03-07-1835 schipbreuk van het smakschip "de Goudvisch"
11.  Stitswerd * NL-GR Het Hogeland G 1790-02-[20] - [Trijntje Boelens]
12.  Stitswerd, [...] * NL-GR Het Hogeland D 1790-02-28 - [Trijntje Boelens]
13.  Groningen * NL-GR Groningen O 1879-12-05 nr 1079 - Trijntje Boelens
14.  Groningen * NL-GR Groningen G 1817-02-19 nr 155 - Anna Scholtens
15.  Groningen * NL-GR Groningen O 1904-09-17 nr 918 - Aaltje Scholtens
16.  Groningen * NL-GR Groningen O 1822-03-14 nr 173 - Hans Scholtens
17.  Groningen * NL-GR Groningen G 1823-05-22 nr 448 - Jantien Scholtens
18.  Groningen * NL-GR Groningen O 1901-01-30 nr 165 - Jantien Scholtens
19.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1861-02-28 reg 2 fol 27v - Tjebbe Swart & Jantien Scholtens
20.  Terschelling * NL-FR Terschelling G 1819-02-22 - Tjebbe Swart
21.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1873-08-[05] - [Tjebbe Swart]