JanMolenweg.nl Groningen favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Hinderkien Drewes
Groningen 1815 ‑ 1861 Groningen
grootouders aan vaderskant
Jan (Willemszn) Drewes 1764 ‑ 1831
Marijke (Martensdr) Stallinga 1765 ‑ 1797
grootouders aan moederskant
Pieter (Corneliszn) Crook 1761 ‑ 1805
Hendrikje (Abrahamsdr) Bakker 1762 ‑ 1858
vader
Willem (Janszn) Drewes 1789 ‑ 1873
moeder
Hinderkje (Pietersdr) Crook 1792 ‑ 1855
Hinderkien Drewes, geboren Groningen 27 maart 1815, 1  overleden Groningen 5 maart 1861, 2  dochter van Willem (Janszn) Drewes en Hinderkje (Pietersdr) Crook,
 
trouwt (1) Groningen 14 december 1837 3  met Klaas (Hanszn) Scholtens, geboren Groningen 22 september 1815, 4  zeeman 1837, 3  schipper 1838, 5  kapitein ter koopvaardij van het kofschip Alida 1838, 6  schipper 1839, 7  schipper 1842, 8  scheepskapitein 1845, 9  scheepskapitein 1847, 10  schipper van het kofschip "Alida" 1848, 11  (scheepskapitein) 1863, 12  (scheepskapitein) 1868, 13  (scheepskapitein) 1871, 14  (scheepskapitein) 1872, 15  (scheepskapitein) 1872, 16  (scheepskapitein) 1893, 17  overleden * 23 december 1848, 11  zoon van Hans (Janszn) Scholtens en Grietje (Willemsdr) Smit;
 
trouwt (2) Groningen 20 februari 1856 18  met IJme (Luiteszn) van Sluis, geboren Groningen 9 november 1811, 19  schipper 1811, 20  scheepskapitein 1849, 21  scheepskapitein 1856, 18  scheepskapitein 1862, 22  scheepskapitein 1863, 23  overleden Groningen 16 februari 1863, 23  zoon van Luite (Takenszn) van Sluis en Jaantje IJmes en weduwnaar van 1e Etje de Haan en 2e Annegien Singer; hij hertrouwt Groningen 25 januari 1862 22  met Martha (Klaassensdr) van Zwol.
 
uit het huwelijk met Klaas (Hanszn) Scholtens:
 
1. Johannes Scholtens, geboren Groningen 19 december 1838, 5  -, 24  overleden Rotterdam 30 mei 1839. 6 
 
2. Hinderika Scholtens, geboren Groningen 5 december 1839, 7  overleden Groningen 15 september 1918, 25  trouwt (1) Groningen 18 februari 1863 12  met Warner van Wattum, geboren Holwierde 2 september 1831, 26  scheepskapitein 1856, 27  scheepskapitein 1863, 12  koffijhuishouder 1885, 28  overleden Groningen 10 november 1885, 28  zoon van Roelof (Warnerszn) van Wattum en Hindrikje (Nannesdr) Bakker en weduwnaar van Marchien Drewes; trouwt (2) Groningen 9 maart 1887 29  met Jacob Koopman, geboren Enkhuizen 23 januari 1824, 30  schipper 1851, 31  overleden Groningen 23 maart 1903, 32  zoon van Ebe Koopman en Obbetje de Vries en weduwnaar van Trientje Veldkamp.
 
3. Johannes Scholtens, geboren Groningen 24 oktober 1842, 8  zeeman 1868, 13  overleden *, 33  trouwt Groningen 12 november 1868 13  met Hinderkien Pluktje, geboren Tonningen (Tönning) 25 maart 1846, 34  overleden Groningen 27 augustus 1921, 35  dochter van Jan Pluktje en Harmanna Bakker.
 
4. Margrietha Scholtens, geboren Groningen 26 januari 1845, 9  overleden Groningen 4 maart 1893, 17  trouwt Groningen 29 april 1872 16  met Willem Gaasbeek, geboren Groningen 8 november 1846, 36  boekhandelaar 1872, 16  overleden Groningen 7 april 1916, 37  zoon van Michael Gaasbeek en Elsien Aikema.
 
5. Willemina Scholtens, geboren Groningen 8 februari 1847, 10  hoedenmaakster 1871, 14  overleden Groningen 30 januari 1871. 14 
 
6. Klasina Scholtens, geboren Groningen 30 januari 1849, 38  overleden Groningen 3 augustus 1872. 15 
 
1.  Groningen * NL-GR Groningen G 1815-03-28 nr 262 - Hinderkien Drewes
2.  Groningen * NL-GR Groningen O 1861-03-06 nr 189 - Hinderkien Drewes
3.  Groningen * NL-GR Groningen T 1837-12-14 nr 252 - Klaas Scholtens & Hinderkien Drewes
4.  Groningen * NL-GR Groningen G 1815-09-25 nr 789 = Klaas Scholtens
5.  Groningen * NL-GR Groningen G 1838-12-20 nr 1040 - Johannes Scholtens
6.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1839-05-30 nr 1371 = Johannes Scholtens (overleden aan boord van het kofschip Alida, zeilende in de Noordzee voor de kust)
7.  Groningen * NL-GR Groningen G 1839-12-06 nr 1032 - Hinderika Scholtens
8.  Groningen * NL-GR Groningen G 1842-10-27 nr 948 - Johannes Scholtens
9.  Groningen * NL-GR Groningen G 1845-01-28 nr 87 - Magrietha Scholtens
10.  Groningen * NL-GR Groningen G 1847-02-10 nr 142 - Willemina Scholtens
11.  Groningen * NL-GR Groningen O 1849-02-28 nr 163 = Klaas Hans Scholtens (als schipper van het kofschip "Alida" met tarwe onderweg van Dantzig naar Amsterdam, verdronken op zee tussen Kopenhagen en Helsingør)
12.  Groningen * NL-GR Groningen T 1863-02-18 nr 29 - Warner van Wattum & Hinderika Scholtens
13.  Groningen * NL-GR Groningen T 1868-11-12 nr 342 - Johannes Scholtens & Hinderkien Pluktje
14.  Groningen * NL-GR Groningen O 1871-02-02 nr 115 - Willemina Scholtens
15.  Groningen * NL-GR Groningen O 1872-08-05 nr 752 - Klasina Scholtens
16.  Groningen * NL-GR Groningen T 1872-04-29 nr 88 - Willem Gaasbeek & Margrietha Scholtens
17.  Groningen * NL-GR Groningen O 1893-03-06 nr 256 - Magrietha Scholtens
18.  Groningen * NL-GR Groningen T 1856-02-20 nr 21 - Yme Luites van Sluis & Hinderkien Drewes
19.  Groningen * NL-GR Groningen G 1811-11-11 nr 275 - IJme Takens
20.  Groningen * NL-GR Groningen T 1811-04-21 nr 62 - IJme Luites van Sluis & Etje de Haan
21.  Groningen * NL-GR Groningen T 1849-05-30 nr 143 - IJme van Sluis & Annegien Singer
22.  Groningen * NL-GR Groningen T 1862-01-25 nr 5 - IJme Luites van Sluis & Martha Klaassens van Zwol
23.  Groningen * NL-GR Groningen O 1863-02-18 nr 117 - Jme Luites van Sluis
24.  Groningen * NL-GR Groningen MS 1839-11-29 = Johannes Scholtens (overleden 30-5-1839 aan boord van het schip van zijn ouders, in zee ter hoogte van het Kattegat)
25.  Groningen * NL-GR Groningen O 1918-09-17 nr 1148 - Hinderika Scholtens
26.  Holwierde * NL-GR Eemsdelta G 1831-09-05 nr 60 - Warner van Wattum
27.  Groningen * NL-GR Groningen T 1856-09-17 nr 209 - Warner van Wattum & Marchien Drewes
28.  Groningen * NL-GR Groningen O 1885-11-11 nr 1121 - Warner van Wattum
29.  Groningen * NL-GR Groningen T 1887-03-09 nr 42 - Jacob Koopman & Hinderika Scholtens
30.  Enkhuizen * NL-NH Enkhuizen G 1824-01-[23] - [Jacob Koopman]
31.  Groningen * NL-GR Groningen T 1851-02-06 nr 30 - Jacob Koopman & Trientje Veldkamp
32.  Groningen * NL-GR Groningen O 1903-03-25 nr 328 - Jacob Koopman
33.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
34.  Tonningen (Tönning) * DE-SH Tönning G 1846-03-[25] - [Hinderkien Pluktje]
35.  Groningen * NL-GR Groningen O 1921-08-29 nr 963 - Hinderkien Pluktje
36.  Groningen * NL-GR Groningen G 1846-11-10 nr 923 - Willem Gaasbeek
37.  Groningen * NL-GR Groningen O 1916-04-08 nr 457 - Willem Gaasbeek
38.  Groningen * NL-GR Groningen G 1849-01-31 nr 110 - Klasina Scholtens